Sənəd üçün fotoşəkil tələbləri

Rəsmi Foto Tələbləri

KateqoriyaÖlkəSənəd növü
Azərbaycandakı rəsmi sənədlərAzərbaycanAzərbaycan pasportu
Azərbaycandakı rəsmi sənədlərAzərbaycanAzərbaycanın şəxsiyyət vəsiqəsi
Azərbaycandakı rəsmi sənədlərAzərbaycanAzərbaycanın sürücülük vəsiqəsi
Digər dokumentlər / sənədlərAzərbaycanAzerbaycan tələbə kartı