Oficiální dokladové fotografie

Osobní doklady jsou dokumenty, které potvrzují totožnost držitele. Seznam takových dokumentů je dán a upraven zákonem. Je zajímavé, že mezi osobní doklady nepatří pouze občanský průkaz a cestovní pas, ale také např. vojenská knížka nebo kapitánský průkaz. Všechny tyto dokumenty spojuje fotografie, která musí být na dokumentu natištěna nebo nalepena. Požadavky na tyto fotografie jsou dány definovány různými institucemi. Jaké jsou současné požadavky na fotografie pro úřední dokumenty, a jejich úplný seznam, najdete v dolní části stránky.

Rozměry a požadavky na oficiální dokladové fotografie

Mezi základní a nejrozšířenější úřední doklady potvrzující Vaši totožnost v České republice patří občanský průkaz a cestovní pas. Je však nesprávné předpokládat, že by takový doklad byl zároveň i řidičským průkazem. Jedná se o velkou chybu, protože zákon jako řidiče uvádí pouze držitele řidičského průkazu, přestože i občanský průkaz obsahuje fotografii oprávněné osoby. Kromě občanského průkazu a cestovního pasu je totožnost dokazována také: pobytovým průkazem, dokladem totožnosti cizince, či dokladem „Povolení k dlouhodobému pobytu”. Uznáván je i cestovní doklad uvedený v Ženevské úmluvě o právním postavení uprchlíků, dočasné osvědčení totožnosti cizince a výše zmíněné kapitánské a vojenské průkazy. Níže naleznete požadavky na fotografie , které by měly být součástí žádosti o výše uvedené dokumenty. Začněme s fotografií pro občanský průkaz a pas , protože jsou prakticky stejné. Obě fotografie jsou tzv. biometrické fotografie, tj. ty, které umožňují biometrickou identifikaci jejich majitele. Tyto fotografie mají velikost 3,5 x 4,5 cm a zobrazují pouze tvář fotografované osoby (s viditelnými horními rameny), které se dívají rovně (obličejem do fotoaparátu). Pozadí fotografie by mělo být světlé a jednolité a obličej by neměl být ničím překryt. Tvář na fotografii by měla být rovnoměrně osvětlená a plně viditelná. Fotografie by měla být kvalitní a aktuální, tj. měla by být pořízena nejpozději 6 měsíců před datem podání žádosti o úřední doklad totožnosti. Fotografie pro pobytovou kartu, občanský průkaz cizince a „povolení k trvalému pobytu“ by měly splňovat stejné požadavky jako pro cestovní pas a občanský průkaz. Fotografie do vojenské knížky je zase jiná než ta předchozí, ačkoliv její rozměr je stejný. Fotografie by měla být zhotovena tak, aby umožňovala identifikaci budoucího vojáka, a ačkoli takový požadavek není výslovně předepsán, je jasné, že by měla zobrazovat pouze jednu osobu, konkrétně tedy celou tvář, která nemá nic zakrytého. A ačkoliv vojáci běžně nosí pokrývku hlavy, na fotografii by měli být zobrazeni bez ní.

Dokumenty