fotografie pro studium

Pořízení nové fotografie se nikdo nevyhne ani při přechodu na vysokou školu. Nejen, že si student často musí žádat o studentskou či ISIC kartu, pro které je fotografie samozřejmě potřebná, ale univerzity často vyžadují fotografii studenta i pro účely jejich evidence. Ať už tedy Vámi zvolená vysoká škola využívá k vedení informací o studentech papírový či elektronický index, dodání kvalitní fotografie se student zkrátka nevyhne. Mnoho budoucích studentů má problémy s vytvářením vhodné digitální verze fotografie , což není tak překvapivé, neboť univerzity a vysoké školy často nestanoví přesné požadavky na rozměr ani vzhled požadované fotografie, obvykle se omezí jen na označení “průkazová”. Nejlepší je tedy držet se pravidel pro fotografie k jiným dokladům, jako je například občanský průkaz a cestovní pas. V každém případě je však důležité předložit kvalitní a reprezentativní fotografii, protože daná vysoká škola Vás pod ní bude registrovat po celou dobu Vašeho studia.

Rozměry a požadavky na oficiální dokladové fotografie

Požadavky na fotografii pro studentskou kartu nebo fotografii v indexu jsou stanoveny univerzitou nebo vysokou školou, která tyto dokumenty spravuje. Pomalu se uchycuje trend sjednocování požadavků na velikost fotografií, nastavení obličeje a další podrobnosti. Univerzity stále častěji uvádějí, že fotka pro studentskou kartu nebo pro nahrání do systému evidence studentů, by měla být takového typu jako na občanském průkazu. To znamená, že taková fotografie by měla být o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a měla by zachycovat rovnoměrně osvětlený obličej hledící přímo před sebe a zarovnaný na středu světlého pozadí. Tato fotografie by také měla být dostatečně ostrá a mít přirozené barvy. Při fotografování by měla být věnována zvláštní pozornost tomu, aby byly oči jasně viditelné, zejména pak zorničky. Na což si musí dát pozor především ženy a muži s dlouhými vlasy, ofinou nebo brýlemi. Většina univerzit požaduje od budoucích studentů zaslání fotografií elektronicky předem, ještě před jejich nastoupením a oficiálním přijetím ke studiu. Ohledně velikosti souboru a počtu pixelů mají vyšší školy také různé nároky. Jednou by velikost takové digitální fotografie měla být 300 x 750 pixelů a mít až 50 kilobajtů, jindy bude minimální rozlišení 492 x 633 pixelů a až 2,5 MB. Často se pak stává, že pro danou univerzitu online verze fotografie nestačí, a poté, co je kandidát kvalifikován ke studiu, je povinen spolu s dalšími dokumenty podat zprávu o „papírové verzi připojené fotografie <“ / strong>. Je potřeba znovu zdůraznit, protože pro některé nové studenty to může být překvapivé, že fotografie doložená univerzitě na začátku studia, bude pravděpodobně sloužit pro evidenci studenta po celou dobu jeho studia na téže univerzitě (které často potrvá i více než 5 let). Dalším typem fotografie, která je důležitá pro studenty, je fotografie na ISIC nebo studentskou kartu, záleží na tom, co se daný student, nebo jeho univerzita, rozhodne využívat.

Dokumenty