Univerzalne fotografije

Teorija primjenjivih fotografija prepoznaje kategoriju univerzalnih fotografija, tj. onih koje su prihvatljive za više dokumenata zahavljujući istim zahtjevima za poziciju lica, ali prije svega za veličinu fotografije. S obzirom da većina fotografa prodaje slike za dokumenta u setovima od 4 ili 8 indentičnih primjeraka, a obično je sve što trebate jedan primjerak, dobro je znati da i ostale možete iskoristiti.

Moguće veličine za univerzalne fotografije

Najčešći format za fotografije je 3.5 x 4.5 cm . Takve fotografije su prikladne za dokumente kao što su osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola, iksica.

Dokumenti