Fotografije za vizu

Viza je dokument kojim diplomatske misije ili konzulati dopuštaju strancima prijelaz granice ili boravak u stranoj državi, osim ako se ne radi o putovanju za koje nije potrebna viza. Fotografija je potrebna ovisno o vizi koje države je riječ. Fotografija potvrđuje da vlasnik vize ima pravo boraviti u državi. Zbog toga, uz vizu je često potrebna i putovnica ili drugi službeni dokument koji potvrđuje Vaš identitet.

Veličina i upute za fotografije za vizu

Aktualne upute za pripremu fotografija za vizu određuje država koja ju izdaje te su on obično objavljene na stranicama veleposlanstva ili konzulata. Hrvati trebaju sliku za američku, rusku i kanadsku vizu. Sve se više ljudi raspituje o uputama za fotografiju za kinesku i vijetnamsku vizu zahvaljujući povećanom interesu za egzotična putovanja. Međutim, traženi formati i parametri fotografije se često razlikuju. Stoga, fotografija koju smo iskoristili za američku vizu neće biti od koristi kada se prijavljujemo za dokument koji će nam omogućiti putovanje u Vijetnam. U suštini, sve fotografije za vizu su takozvane biometrijske fotografije, odnosno, omogućuju skeniranje naših pojedinačnih fizičkih aspekata što nadalje omogućava brzu i pouzdanu identifikaciju. Dakle, obično na fotografiji trebamo biti okrenuti sučelice objektivu i gledati ravno ispred sebe. Nikada ne smije biti vidljiva druga osoba, a kakva treba biti pozadina varira, ali u većini slučajeva bi trebala biti ujednačena, jednobojna (najčešće svjetla, iako ponekad mora biti prava ili tamnoplava). Pravila koje se odnose na naočale i protezu za zube su obično ista, preporučljivo je da se fotografiramo bez pokrivala za glavu i bez naočala (iako su dopuštene, ali čak ako Vam je vid slab, možete ih skinuti nakratko samo za potrebe fotografije - tako smanjujete šanse da Vaša fotografija bude odbijena jer postoji rizik da će na naočalama biti vidljiv odbljesak ili da će okvir prekriti zjenice). Fotografije za vizu se međusobno razliku prvenstveno u veličini. Neke države dopuštaju samo određen format fotografije, druge dopuštaju nekoliko mogućnosti. Na primjer, fotografija za američku vizu mora biti strogo određenih dimenzija 50 x 50 mm. S druge strane, za vijetnamsku vizu je preporučljiva fotografija dimenzija 4 x 5 cm, ali je također dopušteno priložiti fotografiju jednaku onakvoj kakva treba biti fotografija za putovnicu države iz koje turist dolazi.

Početna stranica
Upute
Fotografije za vizu

Preuzmite aplikaciju!

Preuzmite besplatnu aplikaciju za iOS ili Android.

iPhone fotografija za putovnicu
fotografija za putovnicu
Maketa aplikacije za fotografije putovnice