Wymiana dowodu osobistego

Wymiana dowodu osobistego

Najwygodniejszy sposób na zdjęcie do dowodu!

Wymiana dowodu osobistego jest konieczna w przypadku, gdy kończy się okres ważności dowodu, którym posługiwałeś się do tej pory. Należy pamiętać o wymianie dowodu ze względu na zmianę danych osobowych, w tym między innymi nazwiska, na przykład w wyniku ślubu. Wniosek o wymianę dowodu osobistego trzeba złożyć również wtedy, kiedy wygląd osoby widocznej na dowodzie znacznie się zmienił, a to z kolei uniemożliwia identyfikację osoby. Kiedy jednak Twój dowód osobisty nadal jest ważny, ale chciałbyś używać e-dowodu, możesz złożyć wniosek o wymianę dokumentu. 

Przeskocz do:

Zdjęcie do dowodu w 3 sekundy!

Zrób zdjęcie smartfonem, wgraj je na stronie, my je przygotujemy zgodnie z wymogami i wyślemy Ci wersję cyfrową lub drukowaną. Proste? Wygodniej się nie da!

zdjęcie paszportowe

Kiedy należy złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego?

Czas oczekiwania na gotowy dowód osobisty wynosi około 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie dokumentu. W szczególnych przypadkach termin realizacji usługi może się wydłużyć, jednak o tym powinien poinformować Cię urzędnik. Zatem wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć około 30 dni przed końcem daty ważności dokumentu, którym obecnie się posługujesz. Po zmianie nazwiska trzeba jak najszybciej złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego. 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Kto może złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego?

Wniosek o wymianę dowodu osobistego mogą złożyć osoby pełnoletnie lub obywatele Polski mieszkajacy za granicą. O wymianę dowodu można ubiegać się w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia. Jeśli dziecko ma mniej niż 5 lat, musi pojawić się wraz z rodzicem, bądź opiekunem prawnym w urzędzie, w którym składa się wniosek. Wniosek można złożyć także w imieniu osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej. 

Gdzie należy złożyć wniosek o wymianę dowodu tożsamości?

Wniosek o wymianę dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, bez względu na miejsce zameldowania. Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie, że Twój wniosek został przyjęty w danym urzędzie. Warto wspomnieć, że gotowy dowód osobisty trzeba odebrać tym samym urzędzie, w którym został złożony wniosek.

Jeśli jednak zmagasz się z chorobą lub niepełnosprawnością, która nie pozwala Ci osobiście  złożyć wniosku w urzędzie, możesz skontaktować się z najbliższym urzędem gminy w celu uzyskania pomocy przy składaniu wniosku o wymianę dowodu osobistego. Urzędnik odwiedzi Cię w miejscu, w którym przebywasz, a później odbierze od Ciebie wypełniony wniosek o wymianę dokumentu tożsamości. 

Wniosek można złożyć również w formie elektronicznej, przez Internet. Do tego potrzebne jest posiadanie profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu, który umożliwi potwierdzenie Twojej tożsamości.

Jakie dokumenty muszę posiadać przy składaniu wniosku o wymianę dowodu?

Przy składaniu wniosku o wymianę dowodu osobistego należy pamiętać, by mieć przy sobie dotychczasowy dowód. Jeśli jesteś osobą, która otrzymała polskie obywatelstwo, powinieneś zabrać dokument podróżny, jakim jest na przykład paszport lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość. Gdy chciałbyś zamieścić w dowodzie osobistym swój e-podpis, należy zaznaczyć odpowiednią opcję we wniosku. Do wniosku o wymianę dowodu trzeba dołączyć także jedną, kolorową fotografię biometryczną o wymiarach 35×45 mm. Zdjęcie powinno:

  • być aktualne, czyli wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  • wykonane na jasnym, jednolitym tle
  • przedstawiać wizerunek osoby, gdzie 70-80% stanowi twarz; osoba na zdjęciu powinna być widoczna od barków po czubek głowy
  • zostać wykonane w pozycji frontalnej – na wprost
  • przedstawiać osobę bez ciemnych okularów. Założenie okularów o ciemnych szkłach jest możliwe w przypadku, gdy fotografowana osoba ma stwierdzoną wadę wzroku (potwierdzenie wady wzroku należy udokumetować podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego przez załączenie odpowiedniego orzeczenia)
  • przedstawiać osobę bez nakrycia głowy. Nakrycia głowy są dopuszczalne w sytuacji, gdy wymaga tego religia wyznawana przez osobę fotografowaną (niezbędne jest potwierdzenie o przynależności do określonej wspólnoty religijnej, które trzeba dołączyć do wniosku)
  • przedstawiać osobę, której twarz nie jest przesłonięta przez biżuterię lub zarost. Identyfikacja osoby widocznej na fotografii nie powinna stanowić problemu dla odpowiednich służb kontrolnych

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego przez Internet zdjęcie do dowodu powinno mieć formę elektroniczną. 

Źródła