Korzyści posiadania Zielonej Karty

Korzyści posiadania zielonej karty

Zielona Karta ‒ czy raczej Karta Stałego Pobytu Stanów Zjednoczonych ‒ jest jednym z najważniejszych dokumentów imigracyjnych. Jeśli rozważamy bycie stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych, możemy ubiegać się o nią na kilka sposobów. Jeden z nich to korzystanie bezpośrednio z kanałów rządowych. Drugi ‒ Diversity Immigrant Visa Program ‒ znany nam lepiej jako loteria wizowa. Jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych opcji i tysiące ludzi rocznie decyduje się na wzięcie udziału w programie. Co roku dostępnych do wygrania jest w niej aż 50 000 zielonych kart. W tym artykule postaramy się rozważyć zarówno plusy jak i minusy posiadania karty stałego pobytu i ułatwić podjęcie decyzji ‒ czy Zielona Karta jest dla nas dobrym wyborem.

W tym artykule:

Korzyści Zielonej Karty

Poza wspomnianym już wcześniej prawem do zamieszkiwania w USA jako stały rezydent tego kraju, Zielona Karta daje nam cały wachlarz benefitów niedostępnych dla posiadaczy wizy. Poniżej niektóre korzyści, do których otrzymamy dostęp:

 • Korzyści polityczne ‒ daje posiadaczowi prawo do uczestniczenia w życiu politycznym na każdym poziomie ‒ lokalnym, stanowym czy federalnym. Możemy wpłacić pieniądze na wybranego kandydata politycznego, lub uczestniczyć w kampanii jako wolontariusz.
 • Korzyści socjalno-ekonomiczne ‒ z tytułu posiadania Zielonej Karty przysługują pewne świadczenia socjalne. Jednym z nich jest, chociażby dostęp do środków ochrony socjalnej ‒ takich jak programy edukacyjne sponsorowane przez rząd. W przeciwieństwie do posiadaczy wiz ‒ którzy mają nałożone ograniczenia w kwestii typu wykonywanej pracy ‒ właściciele Zielonej Karty mają znacznie większy wybór jeżeli chodzi o zatrudnienie. System przychylnie patrzy na przedsiębiorców, a posiadacze karty stałego pobytu mogą nie tylko założyć własną firmę, ale mają też znacznie ułatwione uzyskanie licencji handlowej.
 • Korzyści prawne ‒ z tytułem stałego rezydenta USA łączy się taka sama ochrona prawna, jaka przysługuje obywatelom amerykańskim ‒ zarówno lokalnie jak i na poziomie stanu.
 • Korzyści w podróży ‒ Zielona Karta pozwala przyjeżdżać i opuszczać Stany Zjednoczone dużo sprawniej i szybciej niż mogą to robić osoby korzystające z wiz, czy systemu ESTA (Elektroniczny System Autoryzacji Podróży). Posiadaczowi wolno podróżować po całym kraju i zamieszkać w jego dowolnym miejscu. Możemy przekraczać granice stanów bez żadnej dodatkowej autoryzacji.
 • Korzyści edukacyjne ‒ właściciele karty stałego pobytu mają dostęp do takich samych cen za uczęszczanie do szkół wyższych, branie udziału w kursach zawodowych, czy korzystanie z innych form edukacji, jak obywatele USA. Studenci międzynarodowi muszą liczyć się z wyższymi cenami ‒ dlatego chcąc kontynuować edukację po przeniesieniu do Stanów Zjednoczonych, Zielona Karta pomoże nam uniknąć znacznie zawyżonych kosztów. Możemy ubiegać się także o dofinansowanie od rządu w celach edukacyjnych.
 • Korzyści związane z rodziną ‒ małżonek i dzieci osoby ubiegającej się o Zieloną Kartę ‒ w przypadku jej uzyskania ‒ sami automatycznie kwalifikują się na Zieloną Kartę przez rodzinę (żeby uzyskać swój dokument, muszą jedynie wziąć udział w wywiadzie). Jeżeli nie zdecydują się pójść na rozmowę ‒ są dla nich dostępne jeszcze inne opcje wizowe. Uzyskanie ich zajmuje jednak więcej czasu. Istnieją też dodatkowe korzyści dla emerytów. Po przeprowadzce do USA emerytura z kraju pochodzenia może być przeniesiona do Stanów Zjednoczonych.
 • Korzyści długoterminowe ‒ Zielona Karta jest ważna aż 10 lat, a po upłynięciu tego terminu wystarczy ją odnowić. Jest też odporna na wszystkie zmiany, które mogą zajść w prawie imigracyjnym w okresie jej ważności. Żadne zmiany w przepisach nie mogą skutkować jej odebraniem.

Więcej informacji na temat Zielonej Karty:

Minusy posiadania Zielonej Karty

Na razie wszystko wygląda świetnie. W dyskusji na temat Zielonej Karty nie możemy pominąć także jej mniej pozytywnych stron. Oto one:

 • Pomimo wspomnianej już możliwości uczestniczenia w życiu politycznym ‒ Zielona Karta nie pozwala właścicielowi ubiegać się o urząd polityczny na żadnym szczeblu. Nie zapewnia też prawa do głosowania w wyborach.
 • Dzieci posiadacza karty stałego pobytu urodzone poza granicami państwa nie mają automatycznie zapewnionego statusu obywatela USA.
 • Zielona Karta nie daje automatycznie prawa do posiadania i korzystania z amerykańskiego paszportu. Chcąc uzyskać taki dokument, musimy starać się o niego oddzielnie.
 • W kwestii sponsorowania członków rodziny w ubieganiu się o Zieloną Kartę obywatele USA wciąż będą mieli pierwszeństwo nad osobami posiadającymi tylko status stałego rezydenta.
 • Po spędzeniu 8 lat na terenie Stanów Zjednoczonych osoba decydująca się na ostateczne opuszczenie kraju zostanie obciążona dodatkowym opodatkowaniem.
 • Pomimo odporności Zielonej Karty na zmiany w prawie imigracyjnym, nie zapewnia ona pełnej ochrony przed deportacją.

Obowiązki posiadacza Zielonej Karty

Znając zarówno korzyści jak i mniej pożądane aspekty karty stałego pobytu, mamy już przed sobą dosyć konkretny obraz. Nadal nie jest on jednak pełny. Prawa i obowiązki zawsze idą w parze, i obowiązków tych nie uda nam się uniknąć także w kwestii Zielonej Karty.

 • Swoją Zieloną Kartę musimy zawsze nosić przy sobie. Jeśli nie przestrzegamy tej zasady ‒ grozi nam aresztowanie i spędzenie miesięcznego wyroku w zakładzie karnym. 
 • Posiadacz Zielonej Karty zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich lokalnych, stanowych i federalnych praw obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Łamanie prawa może grozić odebraniem nam karty stałego pobytu.
 • Młodzi mężczyźni pomiędzy 18. a 25. rokiem życia mają obowiązek zapisać się do Służby Selektywnej. Oznacza to, że w razie kryzysu militarnego osoby takie mogą zostać pobrane do wojska, jak i być zmuszone do odbycia służby w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych.
 • Stali rezydenci Stanów Zjednoczonych mają obowiązek płacić w kraju podatek od przychodów, jak i zadeklarować swoje dochody krajowym i stanowym władzom podatkowym.
 • Jeżeli posiadacz Zielonej Karty opuszcza Stany Zjednoczone na czas dłuższy niż rok ‒ musi postarać się o przepustkę pozwalającą na ponowny wjazd. Inaczej jego karta stałego pobytu może nie zostać uznana.

Zdjęcie do Zielonej Karty

Zdjęcie do Zielonej Karty ‒ jak i do większości dokumentów ‒ ma swoje własne wytyczne i wymagania. Istnieją specjalnie stworzone aplikacje pomagające nam generować zdjęcie do Zielonej Karty, czy innego dokumentu, o który się ubiegamy. 

Passport Photo Online pozwala zrobić zdjęcie samemu, używając kamery naszego telefonu, a następnie upewnia się o jego jakości i dopasowuje fotografię do wszystkich wytycznych dokumentu. Programu możemy używać zarówno przez stronę internetową Passport Photo Online, jak i przez aplikację mobilną Android lub iOS. Oprogramowanie sprawdzi, czy nasze zdjęcie odpowiada specyfikacjom Zielonej Karty, po czym zadba o odpowiedni format, proporcje, a nawet wymianę tła na neutralną białą powierzchnię. Jeżeli zdjęcie okaże się wadliwe, aplikacja zaproponuje nam jak zrobić je ponownie, całość procesu traktując jako kreację jednej fotografii ‒ bez dodatkowych opłat. Po stworzeniu naszego idealnego zdjęcia możemy odebrać je przez maila lub zdecydować się na fizyczną wersję, która zostanie wysłana na podany przez nas adres. Usługa jest szybka i wygodna, a Passport Photo Online daje gwarancję, że nasze zdjęcie do Zielonej Karty zostanie zaakceptowane przez urząd Stanów Zjednoczonych. W innym przypadku odzyskamy pieniądze za koszt usługi.

Korzyści posiadania Zielonej Karty ‒ podsumowanie

Korzyści płynące z Zielonej Karty dla osób planujących pracę czy przeniesienie się na stałe do USA mogą wydawać się niezliczone. Jednak pomimo wszystkich swoich plusów ‒ Zielona Karta nie daje nam pełnych praw i wszystkich korzyści dostępnych dla obywateli USA. Trzeba też pamiętać, że wybór dokumentów dla osób planujących emigrację jest wyborem personalnym, dlatego potrzeby aplikujących mogą się między sobą znacznie różnić. Korzyści płynące z karty stałego pobytu mogą okazać się dla jednej osoby przekonujące, podczas gdy komuś innemu wydadzą się niewystarczające.Tak czy inaczej, decyzja powinna być przemyślana i podejmowana dopiero po zapoznaniu się zarówno z zaletami, jak i ze wszystkimi wadami wybieranej przez nas opcji.

Korzyści posiadania Zielonej Karty ‒ FAQs

Czy posiadacze Zielonej Karty mogą korzystać z Medicare?

Tak. Wymagane jest jednak, żeby zamieszkiwali na terenie kraju przez co najmniej 5 lat. Jeżeli ten warunek jest spełniony, możemy ubiegać się o zasiłek po ukończeniu 65. roku życia, lub korzystać z renty inwalidzkiej z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Czy posiadacze Zielonej Karty mogą korzystać z zasiłku dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest dostępny dla wszystkich stałych rezydentów USA. Co więcej, posiadacze Zielonej Karty chronieni są prawnie przed dyskryminacją i przysługują im dokładnie takie same stawki jak obywatelom Stanów Zjednoczonych. Proces aplikowania o zasiłek również przebiega w ten sam sposób.

Jakie są wady Zielonej Karty?

Można wskazać kilka dość znaczących wad Zielonej Karty. Po pierwsze ‒ jej posiadacz nie ma prawa głosować w wyborach, ani starać się o urząd polityczny na żadnym szczeblu. Dzieci stałego rezydenta ‒ jeśli urodziły się poza granicami kraju, nie stają się automatycznie obywatelami Stanów Zjednoczonych. Rodziny obywateli USA mają też pierwszeństwo nad posiadaczami Zielonej Karty w kwestii promowania swoich bliskich w procesie starania się o kartę stałego pobytu. Zielona Karta nie gwarantuje też amerykańskiego paszportu ‒ o ten dokument trzeba aplikować oddzielnie. Jeśli rezydent zdecyduje się opuścić kraj na stałe po spędzeniu 8 lat na terenie Stanów Zjednoczonych, jest zobowiązany do zapłacenia dodatkowego podatku emigracyjnego. Pomimo tego, że posiadacz Zielonej Karty nie może jej stracić z powodu zmian w prawie imigracyjnym, wciąż istnieje możliwość, że pod niektórymi warunkami zostanie on z kraju deportowany.

Porównanie korzyści: Zielona Karta czy obywatelstwo Stanów Zjednoczonych?

Bycie obywatelem USA zapewnia wiele benefitów niedostępnych dla posiadaczy Zielonej Karty. Przykładowo ‒ status obywatela łączy się z prawami wyborczymi na poziomie stanowym i federalnym. Daje też dostęp do pracy na stanowiskach federalnych i pozwala na piastowanie urzędów państwowych, na co nie zezwala Zielona Karta. Dzieciom obywateli Stanów Zjednoczonych również automatycznie przyznawane jest obywatelstwo ‒ bez względu na kraj, w którym się urodziły. Obywatele USA mają pierwszeństwo, jeśli chodzi o promowanie członków rodziny do Zielonej Karty. Obywatelstwo Stanów Zjednoczonych łączy się automatycznie z posiadaniem amerykańskiego paszportu, który pozwala, chociażby na korzystanie z pomocy rządu amerykańskiego w trakcie przebywania poza granicami państwa. Status obywatela nie pozwala na deportowanie jego posiadacza z terenu USA.

Czy posiadacze Zielonej Karty płacą podatki w USA?

Tak. Posiadacze Zielonej Karty mieszkający na terenie kraju mają obowiązek rozliczać swoje podatki w USA.

Jak długo można mieszkać w USA z Zieloną Kartą?

Zielona Karta zapewnia posiadaczowi status stałego rezydenta na tak długo jak długo pozostaje ważna. Dokument ten trzeba odnawiać co dziesięć lat. Uaktualniany na bieżąco pozwala nam pozostawać w USA bezterminowo.

POWIĄZANE TEMATY

Źródła