Fotografie na pas a víza online

Pripravte si ideálnu fotografiu na doklad so zárukou prijatia.

1. Body-camera distance
2. Posture: Straight ahead
3. Even lighting on both sides of the face

Obľúbené doklady