Fotografie pre oficiálne slovenské dokumenty

Medzi oficiálne dokumenty sa riadia tie, ktoré potvrdzujú totožnosť ich majiteľa. Všetky takéto dokumenty sú regulované zákonom. Zvláštnosťou je, že za oficiálne dokumenty v SR sa považuje nie len občiansky preukaz a cestovný pas, ale napr. aj vojenská knižka alebo zbrojný preukaz. Všetky tieto dokumenty sú opatrené fotografiou, ktorou je povinne opatrený každý preukaz. Právne akty a štátne inštitúcie upravujú smernice a požiadavky k fotografiám. Pravidla vyhotovenia fotografií a požadované dokumenty na ukrajinské doklady môžete nájsť na konci našej stránky. Ak sa potrebujte vyfotografovať na konkrétny dokument, môžete vyžiť našu internetovú stránku. Najpopulárnejšia funkcia na našej stránke je fotografia na cestovný pas, ktorú môžete spraviť „z pohodlia vášho domova“ napr. s pomocou svojho telefónu.

Dokumenty pre občanov Slovenska

Najdôležitejšími a najrozšírenejšími dokumentmi potvrdzujúcimi vašu totožnosť v SR sú občiansky preukaz a vodičský preukaz. Okrem týchto dokladov sa dá vaša totožnosť overiť aj s pomocou rodného listu, víza alebo zbrojného preukazu.

Nižšie nájdete požiadavky k fotografiám ktoré musíte brať do úvahy pri vybavovaní vyše uvedených dokumentov. Spomeňme fotografiu na vodičský preukaz a cestovný pas, pretože sú fakticky totožné. Obe fotografie sú tzv. biometrické t. j. také ktoré dokážu biometricky identifikovať majiteľa. Tieto fotografie majú rozmery 35 x 45 musí na nich byť jasne viditeľná tvár (a taktiež plecia) fotografovaného. Dívame priamo pred seba. Pozadie musí byť jasné a neutrálne. Tvár nesmie nič prekrývať. Tvár na fotografii musí byť jasne vidieť a musí byť rovnomerne osvetlená. Fotografia musí byť ostrá a aktuálna, nesmie byť staršia viac než 6 mesiacov.

Doklady