Fotografie na študentské preukazy- odstránenie a orezanie pozadia

Fotografia požadovaná na online registráciu kandidátov na vysoké školy je jednou z kľúčových požadovaných príloh v procese vstupu na univerzitu. Mnoho budúcich študentov má problémy s vytvorením vhodnej digitálnej verzie fotografie, ktorú je potrebné nahrať do systému ich univerzity. Problematike nepomáha ani fakt, že neexistuje jediný celonárodný štandard fotografií, napr. vyhláškou pre všetky univerzity a vysoké školy. Niekedy dokonca existuje neuveriteľná situácia, keď sa na fakultách tej istej univerzity vyžadujú rôzne formáty fotografií. Je dôležité predložiť kvalitný obrázok na začiatku registračného procesu, pretože ten sa neskôr objaví na elektronickom identifikačnom doklade študenta, ktorý bude študent používať až do konca štúdia.

Orezanie a odstránenie pozadia fotografií na študentské preukazy

Požiadavky na fotografiu preukazu študenta určuje univerzita alebo vysoká škola, ktorá vydáva doklady. Existuje trend zjednocovania požiadaviek týkajúcich sa veľkosti fotografie, spôsobu zarámovania tváre a ďalších detailov. Univerzity čoraz častejšie výslovne naznačujú, že fotografia na preukaz totožnosti alebo na nahrávanie do profilu kandidáta by mala byť úplne rovnaká ako v pase. To znamená, že takouto fotografiou by mal byť obdĺžnik veľkosti pasu a predstavovať tvár pozerajúcu sa priamo pred seba, rovnomerne osvetlenú a umiestnenú na rovnomernom, svetlom pozadí. Takáto fotografia by mala mať tiež dobré zaostrenie a prirodzené farby. Osobitná pozornosť by sa mala venovať fotografovaniu, aby boli oči dobre viditeľné, najmä zrenice. Táto informácia je dôležitá pre ženy a mužov s dlhými vlasmi alebo ofinou.

Väčšina univerzít očakáva, že identifikačná fotografia bude priložená elektronicky v rámci počiatočného prijímacieho konania. V prípade rozmerov súboru a počtu pixelov majú rôzne školy odlišné špecifikácie. Niekedy by veľkosť takejto fotografie mala byť 300 x 750 pixelov s rozmerom až 50 kilobajtov, inokedy bude platiť minimálne rozlíšenie 492 x 633 pixelov s rozmerom až 2,5 MB. Prakticky pre všetky univerzity je však online verzia fotografie dostatočná a kandidát nebude v žiadnom štádiu vyzvaný, aby predložil papierovú kópiu. Je potrebné ešte raz zdôrazniť, že pre niektorých nových študentov to môže byť prekvapením, že fotografia odoslaná počas prijímacieho konania sa tiež automaticky stane identifikačnou fotografiou študenta (ktorá sa často používa počas celých 3 až 4 rokov štúdia).

Doklady