Jak wypełnić wniosek o dowód osobisty?

Jak wypełnić wniosek o dowód osobisty?
Mówią o nas:

Najwygodniejszy sposób na zdjęcie do dowodu!

Każdy pełnoletni polski obywatel musi mieć ważny dowód osobisty. Osoby małoletnie poniżej 18 roku życia także mogą starać się starać o wydanie takiego dokumentu, ale nie jest to obligatoryjne. Warto to zrobić, jeśli młoda osoba planuje podróżować wewnątrz strefy Schengen. Jeśli chcesz otrzymać dokument tożsamości, musisz wypełnić formularz online za pomocą Profilu Zaufanego lub w urzędzie. Jak wypełnić wniosek o dowód osobisty? Jest kilka zasad. 

Zdjęcie do dowodu w 3 sekundy!

Zrób zdjęcie smartfonem, wgraj je na stronie, my je przygotujemy zgodnie z wymogami i wyślemy Ci wersję cyfrową lub drukowaną. Proste? Wygodniej się nie da!

zdjęcie paszportowe

3 zasady podczas wypełniania wniosku o dowód osobisty

Wniosek jest wypełniony poprawnie, jeśli:

 1. Wypisujesz dane wielkimi drukowanymi literami;
 2. Checkboxy zaznaczasz za pomocą krzyżyka lub ptaszka;
 3. Wniosek wypełniasz długopisem o kolorze niebieskim lub czarnym.

Każde odstępstwo od tych podstawowych zasad spowoduje odrzucenie podania i konieczność pisania go od nowa. 

Jak wygląda wniosek o dowód osobisty?

Wniosek o polski dowód osobisty ma dwie strony wielkości A4 i  jest podzielony na sześć sekcji. Poniżej przedstawiamy dokładny opis każdej z nich, dzięki którym wypełnisz wniosek o dowód osobisty szybko i poprawnie.

Dane osoby, dla której dowód zostanie wydany

Sekcja pierwsza zawiera dane osoby, dla której nowy dowód osobisty ma zostać wydany. Są to:

 • Numer PESEL;
 • Imię lub imiona;
 • Nazwisko;
 • Nazwisko rodowe, które muszą podać zarówno kobiety, jak i mężczyźni;
 • Data i miejsce urodzenia;
 • Płeć;
 • Imiona rodziców;
 • Nazwisko panieńskie matki.

Dane kontaktowe 

Kolejna sekcja zawiera podstawowe dane kontaktowe osoby, dla której składany jest wniosek o nowy dowód osobisty. Należą do nich:

 • Adres korespondencyjny – ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość;
 • Numer telefonu (opcjonalnie);
 • Adres email (opcjonalnie);
 • Adres skrzynki ePUAP, jeśli chcesz otrzymać elektroniczne potwierdzenie złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego.

Warto wypełnić choćby jeden opcjonalnych sposobów kontaktu, dzięki czemu urząd może szybciej się skontaktować z wnioskodawcą, gdyby zaszła taka potrzeba. 

Powód ubiegania się o dowód osobisty

W kolejnej części wniosku o dowód osobisty należy przedstawić powód, dla którego wnioskodawca stara się o otrzymanie nowego dokumentu tożsamości. Należy wybrać jeden powód, stawiając krzyżyk lub ptaszka przy wybranym powodzie:

 • Pierwszy dowód osobisty;
 • Zmiana danych osobowych;
 • Upływ terminu ważności;
 • Upływ terminu zawieszenia;
 • Utrata dowodu;
 • Zmiana wizerunku twarzy;
 • Uszkodzenie dowodu;
 • Wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej;
 • Brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego;
 • Brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego;
 • Kradzież tożsamości;
 • Inny powód – należy go opisać.
Zdjęcie do dowodu osobistego

Zdjęcie do dowodu osobistego

Czwarta część wniosku o dowód osobisty zawiera miejsce na fotografię. Zdjęcie do dowodu osobistego musi spełnić szereg wymagań, aby zostało zaakceptowane:

 • Zdjęcie w rozmiarze 35×45 mm;
 • Zdjęcie musi być biometryczne, czyli zrobione na wprost, tak aby owal twarzy był widoczny w 100%;
 • Fotografia musi być kolorowa, w pełni czytelna, o nieskazitelnej jakości i wysokiej rozdzielczości;
 • Fotografowany musi być ustawiony na wprost kamery i patrzeć bezpośrednio w obiektyw, mając przy tym otwarte oczy i zamknięte usta;
 • Tło musi być białe i jednolite;
 • Nie wolno się uśmiechać;
 • Oczy muszą być w pełni widoczne;
 • Okulary przeciwsłoneczne są niedozwolone;
 • Nakrycia głowy możliwe są jedynie ze względów religijnych;
 • Zdjęcie musi być aktualne, nie starsze niż 6 miesięcy;
 • Głowa musi zajmować około 70-80% powierzchni zdjęcia;
 • Nie należy przekrzywiać głowy;
 • Selfie oraz zdjęcia z profilu są niedopuszczalne. 

Zdjęcie do dowodu osobistego – jak przygotować w domu?

Dziś nie musisz szukać zakładu fotograficznego, aby przygotować doskonałe zdjęcie do dowodu osobistego. Poproś kogoś o zrobienie kilku zdjęć lub użyj statywu, wybierz najlepsze z nich i załaduj je do aplikacji do zdjęć paszportowych online, która dobierze odpowiednie tło i wymiar, a także zweryfikuje, czy wszystkie wymagania co do zdjęcia do dowodu osobistego zostały spełnione. Gotową fotografię otrzymasz w kilka minut na swój adres mailowy, a zapłacisz za nie co najmniej o połowę mniej, niż u fotografa! To rozwiązanie jest szybkie, wygodne i bezpieczne, ponieważ nawet nie musisz wychodzić z domu. 

Certyfikat podpisu osobistego

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Podpis osobisty wywołuje dla podmiotu publicznego taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny. Może być on także wykorzystywany również w kontaktach z podmiotami innymi niż publiczne, ale pod warunkiem, że obie strony wyrażą na to zgodę. Podpis osobisty może służyć m.in. do podpisu dokumentów elektronicznych wysyłanych do urzędu.

Oświadczenie o prawdziwości podanych danych

Ostatni element, który wnioskodawca musi wypełnić, to podpis z aktualną datą oraz miejscowością, potwierdzający prawdziwość podanych danych oraz zrozumienie odpowiedzialności karnej za zatajanie danych lub wprowadzanie urzędnika w błąd. Należy się czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem.

Końcowa część wniosku o dowód osobisty

Na końcu wniosku o dowód osobisty znajduje się miejsce dla urzędnika, który potwierdza dane osobowe wnioskodawcy lub pełnomocnika / rodzica / opiekuna prawnego na podstawie dokumentu tożsamości. 

Gdzie złożyć wniosek o dowód osobisty?

Wniosek o dowód osobisty złożysz za pośrednictwem Profilu Zaufanego i portalu obywatel.gov.pl lub w urzędzie gminy. 

Źródła