Zdjęcie do paszportu

W 3 sekundy zamienimy Twoje zdjęcie na dowolnym tle w profesjonalne zdjęcie do dokumentu!

Zrób zdjęcie do Paszport polski 35x45 mm (3,5x4,5 cm) - automatycznie w mniej niż 3 sekundy.
Zrób zdjęcie do paszportu / Passport Photo Online

Zdjęcia do paszportu - wymagania

Szczegółowe wymagania zdjęcie do paszportu 2020

Urzędnicy przyjmujący wnioskie paszportowe mają ściśle określone wymagania dotyczące zdjęcia do paszportu, które wynikają z przepisów polskiego prawa (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Adminsitracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszporotwych).

Zgodnie z powyższymi przepisami zdjęcie do paszportu powinno mieć wymiary 3,5 x 4,5 cm, obejmować całą głowę, aż do górnej linii barków osoby przedstawionej na zdjęciu. Bardzo istotne jest, aby konturów (obwodu) twarzy nie przysłaniała biżuteria lub inne elementy ozdobne, ponieważ może skutkować odrzuceniem całego wniosku o wydanie paszportu. Z tego samego powodu zakazuje się ubierania do zdjęcia paszportowego nakrycia głowy lub okularów z ciemnymi szkłami. Wyjątek stanowią odpowiednie zaświadczenia okazane urzędnikowi (np. dotyczące wyznania lub religii).

Zdjęcie powinno być wykonane „en face” tzn. na wprost, a osoba na zdjęciu powinna patrzeć na wporst w obiektyw i mieć wzrok skierowany przed siebie.

Gdzie złożyć wniosek paszporotwy?

Wniosek o paszport można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce (urząd wojewódzki lub delegatura tegoż urzędu). Realizacją wniosku zajmuje się odpowiedni organ, który wyrabia paszport w niedłuższym czasie niż 30 dni kalendarzowych. Wraz z wnioskiem należy załączyć kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

Czy można złożyć wniosek paszportowy online?

Na razie nie istnieje możliwość złożenia wniosku o paszport online. Już wkrótce jednak dysponując tzw. Profilem Zaufanym, będzie można wnioskować o paszport na stronie obywatel.gov.pl. Do wniosku będzie trzeba załączyć aktualne zdjęcie o rozdzielczości 492 x 633 piksele, o wadze nie większej, jak 2,5 MB.

Często zadawane pytania

Czy zdjęcie do paszportu jest takie samo jak do dowodu?

Tak, zdjęcie do paszportu to takie samo zdjęcie jak do polskiego dowodu osobistego. Obydwie fotografie mają dokładnie te same wymiary tzn. 3,5:4,5 cm i muszą spełniać tożsame wymogi. Jest to duża zmiana, gdyż jeszcze kilka lat temu zdjęcia paszportowe były wykonywane z tzw. półprofilu z widocznym jednym (lewym uchem). Obecnie zdjęcie do paszportu wykonywane jest w pozycji na wprost (en face) i bez problemu nadaje się do załączenia go do wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Ile sztuk zdjęć do paszportu trzeba złożyć w urzędzie?

Zgodnie z przepisami należy złożyć 1 sztukę zdjęcia w wersji papierowej do wniosku o wydanie paszportu. Zdjęcie to musi być kolorowe. Zdjęcie wklejamy do wniosku i nie zostanie nam ono zwrócone.

Co to znaczy, że zdjęcie do paszportu musi być biometryczne?

Zdjęcia paszportowe zgodnie z przepisami UE oraz ICAO 9303 muszą być zdjęciami biometrycznymi, czyli wykonanymi w taki sposób, aby można było od osoby sfotografowanej pobrać charakterystyczne dla niej cechy wyglądu, które można zapisać w postaci cyfr. 

 

Twarz człowieka można zapisać bowiem w postaci cyfrowej tak, że podanie samych cyfr umożliwia zidentyfikowanie, czy dana osoba jest tą, która posługuje się paszportem. Cechy biometryczne to przykładowo wielkość źrenic, ich rozłożenie względem siebie, brwi, nosa etc. Są to dane na tyle unikalne (bardziej niż np. linia papilarna), że pozwalają na bezbłędną identyfikację człowieka.

 

Dane biometryczne są pobierane ze zdjęcia, które składamy jako załącznik do wniosku paszportowego i zapisywane w państwowej bazie danych. W przypadku nowych dowodów osobistych i paszportów posiadających chipy, cyfry charakteryzujące posiadacza są zapisywane także na zabezpieczonym chipie, co ułatwia identyfikację człowieka oraz sprawia, że dany dokument jest trudniejszy do podrobienia (oprócz zdjęcia trzeba byłoby także zhakować chip lub zainstalować nowy).

Cena zdjęć do paszportu waha się w zależności od miejsca (miasta, miejscowości), w którym chcemy zrobić zdjęcie. Fotografowie zazwyczaj sprzedają komplety zdjęć paszportowych po 4 sztuki, a ich koszt waha się od 20 do nawet 40 złotych. Górna granica osiągana jest zazwyczaj w dużych miastach, w bardzo dobrze zlokalizowanych zakładach fotograficznych. Dlatego też warto rozważyć wykonania zdjęcia do paszportu online i wydrukowanie w jednej z popularnych sieci drogerii lub fotograficznych - koszt wydruku wynosi od 30 gr. do 1 złotego. 

Zdjęcie do paszportu to kolorowa, prostokątna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Zdjęcie powinno być także aktualne, czyli takie, które zostało wykonane nie później niż 6 miesięcy od dnia, w którym składa się wniosek o wydanie paszportu.

Zdjęcie do dowodu składane online powinno zachować proporcje prostokąta odpowiadające fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (czyli papierowego zdjęcia do dowodu osobistego). 

 

Istotną kwestią jest także sposób sfotografowania twarzy osoby chcącej wyrobić paszport. Twarz, bowiem powinna być zwrócona na wprost (a nie w tzw. półprofilu, z widocznym lewym uchem!), zaś wzrok skierowany w obiektyw aparatu. NA zdjęciu powinna być oprócz twarzy widoczna, szyja oraz (co do zasady) górna część barków, poza przypadkami, gdy osoba fotografowana ma bardzo długą szyję. Kluczowe jest jednak umieszczenie oczu i brody na odpowiedniej wysokości. Twarz powinna zajmować 70-80% całego zdjęcia.

 

Tło na fotografii paszportowej powinno być jasne i jednolite. W tle nie powinny być widoczne inne osoby, przedmioty, czy ozdoby. Ważne jest także, aby na zdjęciu nie były widoczne cienie i odblaski! Tło na zdjęciu do paszportu nie powinno być prześwietlone (odbijać światło np na. włosy)

 

Przepisy obowiązujące w urzędach paszportowych wymuszają, aby zdjęcie było ostre i dobrej jakości, czyli bez widocznych pikseli (tzw. pikseloza). Zdjęcie nie powinno być rozmazane, natomiast powinno odwzorowywać naturalne kolory.

 

W przypadku, gdy składamy wniosek o paszport w wersji papierowej pamiętajmy, że fotografia nie powinna być pogięta, pofałdowana, ani nie mieć innych uszkodzeń.

Zdjęcie do paszportu jest ważne 6 miesięcy. Wynika to wprost z przepisów, które nakazują, ażeby załączana do wniosku paszportowego fotografia była aktualna, czyli taka która została wykonana w ciągu 6 miesięcy od dnia w którym składamy wniosek o wydanie paszportu. 

 

Oczywiście jeżeli na odwrocie zdjęcia nie ma daty jego wykonania (fotografowie czasami celowo ją tam piszą) to urzędnik pracujący w biurze paszportowym nie ma narzędzia weryfikacji kiedy dokładnie było zrobione zdjęcie, więc jeżeli nasz wygląd nie zmienił się zbytnio, może nam się udać załączyć również starsze zdjęcia, ale pozostaje pytanie czy jest sens ryzykować i czekać w kolejce dwa razy w przypadku niepowodzenia.

Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami na zdjęciu do paszportu można mieć zarost, a nawet brodę, jeżeli nie utrudnia ona identyfikacji lub rozpoznania osoby składającej wniosek o wydanie paszportu. Niemniej urzędnicy w przypadku dłuższego zarostu rekomendują zgolenie go lub istotne skrócenie (np. na zarost 2-3 dniowy), dzięki czemu zmniejsza się ryzyko, że fotografia nie będzie spełniać wymagań (np. uniemożliwi pobranie danych biometrycznych) i w wyniku czego cały wniosek zostanie odrzucony.

Nie ma obowiązku, aby golić się przed zrobieniem zdjęcia paszportowego - jedyny wymóg jest taki, aby zarost nie utrudniał lub uniemożliwiał identyfikacji osoby będącej na fotografii. Niemniej jeżeli mamy piękną brodę ostrzyżoną świeżo u barbera to można ją zostawić, w innych przypadkach jednak co do zasady warto na zdjęciu do paszportu być ogolonym, gdyż paszport jest oficjalnym dokumentem, który może być przydatny w różnych sytuacjach za granicą i zwyczajnie dobrze wyglądać na nim schludnie.

Nie, na zdjęciu do paszportu uszy nie muszą być widoczne. Jest to duża zmiana w porównaniu do dawnych przepisów, gdy zdjęcia były robione w tzw. półprofilu. Większość fotografów wie o tej zmianie, ale dodatkowo wymaga od Klinetów odsłaniania uszu - jest to błąd. Istotne bowiem jest jedynie patrzenie na wprost, zaś uszy mogą być zasłonięte, widoczny musi natomiast być pełen obwód twarzy (np. włosy, czy biżuteria nie mogą zasłaniać twarzy, mogą natomiast zasłaniać uszy).

Tak, na zdjęciu do paszportu można mieć okulary. Istotnym warunkiem jest jednak to, aby oprawki i szkła okularowe nie zasłaniały oczu, a w szczególności źrenic. Szkła nie powinny również odbijać światła (tzw. refleksy). Wyjątkiem od tej zasady są ciemne okulary, które osoba fotografowana może mieć na sobie, o ile posiada zaświadczenie o wrodzonej lub nabytej wadzie wzroku. Wtedy na fotografii paszportowej możemy mieć ciemne okulary, w takiej sytuacji należy jednak przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dołączyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie o posiadanej wadzie.

 Co do zasady na zdjęciu do paszportu nie można mieć nakrycia głowy. W szczególności zabronione jest noszenie czapek z daszkiem, czy czapek zimowych. Wniosek o wydanie paszportu z takim zdjęciem zostanie od razu odrzucony, a petent będzie musiał ponownie udać się do fotografa. Wyjątkiem od tej zasady jest nakrycie o charakterze religijnym/wyznaniowym, które można mieć na zdjęciu. Warunkiem jest jednak dołączenie do wniosku zaświadczenie o przynależności do kościoła lub wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce, w której takowe nakrycia głowy są noszone, w celach religijnych.

 

Tak, na zdjęciu do paszportu można mieć makijaż, natomiast powinien być to makijaż delikatny, nieutrudniający identyfikacji. W szczególności makijaż nie powinien zakrywać lub ukrywać znaków szczególnych takich, jak blizny, pieprzyki etc. Z tego powodu także zdjęcia paszportowe nie powinny być retuszowane. Delikatne nałożenie fluidów, czy użycie szminki jest całkowcie dozwolone i zrozumiałe, szczególnie w przypadku Pań, które często chcą mieć zdjęcie w paszporcie, na którym wyglądają atrakcyjnie i elegancko.

Przepisy w żaden sposób nie określają tego, jak powinniśmy ubrać się do zdjęcia paszportowego. Możemy założyć białą koszulę, krawat, marynarkę lub zwykły t-shirt z jeansami. Warto jednak pamiętać, że paszport to oficjalny dokument i dobrze zaprezntować się na zdjęciu w sposób odpowiedni tzn. przystający do naszej pozycji zawodowej, czy materialnej. Nie wiadomo, bowiem kiedy i w jakich okolicznościach będziemy okazywać ten dokument i czasami nienaganny wygląd oraz ubiór może nam pomóc (np. w przypadku problemów na granicy, czy przy spotkaniu z policją w innym kraju). Warto jednak pamiętać, że nie musimy specjalnie dbać o całość stroju, a najbardziej o jego górę, gdyż zdjęcie paszportowe, w przeciwieństwie tego do wizy amerykańskiej prezentuje głównie twarz osoby fotografowanej oraz jej szyję, jedynie do górnej granicy barków. Spodnie zatem przy wizycie u fotografa mogą być nie tylko do garnitury, ale nawet i krótkie, bo i tak nie będą widoczne.

To jak wyjdziemy na zdjęciu do paszportu w znacznej mierze zależy od tego, czy jesteśmy fotogeniczni. Jedni ludzie po prostu dobrze wychodzą na zdjęciach, inni nie. W przypadku zdjęć do paszportu znakomita część ludzi wychodzi jednak niezbyt atrakcyjnie, a winą tego jest wymagana przez prawo poza polegająca na pozowaniu na wprost do fotografa. Jest jednak kilka rad, które sprawią, że na zdjęciu do paszportu wyjdziemy dobrze, poniżej kilka z nich.

 

Przed odwiedzeniem fotografa zadbaj o siebie: umyj i uczesz włosy oraz nałóż delikatny makijaż, żeby nie świecić się od lampy. Dodatkowo w czasie robienia zdjęcia pomyśl o czymś miłym - wtedy twarz nabierze sympatyczniejszego i bardziej pogodnego wyrazu. Ważną kwestią jest też ubiór - zadbaj, aby wyglądać schludnie. Ostatnią rzeczą, ale nie mniej ważną jest wybór fotografa lub sposobu robienia zdjęcia. Zachęcamy do wypróbowania naszego oprogramowania dostępnego na stronie passport-photo.online, które umożliwia wykonanie nieograniczonej liczby zdjęć, w dogodnym czasie i miejscu. Płaci się tylko za zdjęcia, które naprawdę chcemy mieć w paszporcie przez lata.

Tak na zdjęciu do paszportu można mieć biżuterię. Piękne korale, naszyjnik, czy broszki są dodatkami szczególnie istotnymi dla kobiet i bezdyskusyjnie można mieć je na sobie w czasie sesji fotograficznej. Większy problem dotyczy kolczyków, które są także dozwolone, ale pod warunkiem, że nie zasłaniają owalu twarzy, czyli w nie wchodzą np na policzki.

 

Jeżeli chodzi o kolczyki, które są wbite w części twarzy (np. nos, usta, policzek - tzw. piercing) to należy je zdjąć na czas wykonywania zdjęcia paszportowego i powinien zalecić to każdy profesjonalny fotograf, gdyż takie ‘ozdoby’ są wprost zabronione i ich obecność będzie skutkować odrzuceniem zdjęcia przez urzędnika w biurze paszportowym. 

Przepisy dotyczące zdjęć do paszportu w sprawie możliwości uśmiechania się są niejednoznaczne. Generalnie osoba widniejaca na fotografii powinna mieć naturalny wyraz twarzy. Oznacza to, że nie powinna specjalnie zmieniać mimiki w momencie robienia zdjęcia. Z praktyki wynika jednak, że dozwolony jest delikatny uśmiech. Wykluczone natomiast jest uśmiechanie się w taki sposób, aby widoczne na zdjęciu były zęby. 

 

Mimo tego rekomendujemy, aby na zdjęciu paszportowym zachować naturalny wyraz twarzy, bez uśmiechu.

 

Wyjątek od tej zasady stanowią zdjęcia niemowląt oraz dzieci w wieku do lat 5. Dzieci mające mniej niż 5 lat lat mogą na fotografii paszportowej uśmiechać się i mieć nienaturalny wyraz twarzy np. uśmiech i to w dodatku uśmiech, na którym widać zęby.

Nie, zdjęcia do paszportu nie można wykorzystać jako zdjęcie do wizy amerykańskiej, gdyż różnią się one znacznie i nie mogą być wzajemnie zastępowane. Dlatego też jeżeli planujemy staranie się o wydanie amerykańskiej wizy, to oprócz fotografii do paszportu musimy pamiętać o zrobieniu odrębnego zdjęcia do wizy usa.

 

Różnice pomiędzy zdjęciami do polskiego paszportu i wizy amerykańskiej dotyczącą przede wszystkim rozmiaru (zdjęcie do paszportu ma wymiary 3,5 x 4,5 cm, zaś do wizy amerykańskiej 0,5 x 0,5 cm [2 cale]), ale także przedstawienia fotografowanej osoby. Na zdjęciu do paszportu widoczna jest postać jedynie do górnej granicy barków, zatem widoczna jest niemal wyłącznie twarz, natomiast w przypadku amerykańskiego dokumentu widoczna jest także znaczna część sylwetki (od wysokości ok. klatki piersiowej) 

Nie, zdjęcie do paszportu to zgodnie z przepisami kolorowa fotografia o wymiarach 35mm x 45mm. Odstępstwa od tej reguły nie ma - zdjęcie czarno-białe będzie zawsze odrzucone w biurze paszportowym.

Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Generalnie dozwolony jest retusz, ale tylko delikatny i mający na celu usunięcie lub ukrycie okresowych zmian skórnych (np. siniaka, czy pryszcza). Nie można jednak absolutnie na zdjęciu do paszportu retuszować zmarszczek, bruzd, czy innych znaków szczególnych - podobnie jak na co dzień nam one towarzyszą, tak samo towarzyszyć muszą na zdjęciu w paszporcie.

Zgodnie z przepisami tło na zdjęciu do paszportu powinno być jasne i jednolite. Oznacza to, że tło powinno być białe lub szare. Należy zwrócić także uwagę, że w tle nie powinny być widoczne jakiekolwiek cienie, czy inne obiekty ozdobne. Zakłady fotograficzne, czy fotokabiny dysponują specjalnym oświetleniem lub programami modyfikującymi tło z niejednolitego na prawidłowe - biała ściana często nie wystarcza. Można również wykonać takie zdjęcie swoim telefonem, jeżeli skorzystacie Państwo ze strony passport-photo.online - wtedy program wytnie naszą twarz i barki, a następnie wstawi w jednolite, białe tło.

Coraz więcej osób decyduje się na zrobieniu zdjęcia do paszportu samemu. Powodem może być ograniczona mobilność, brak czasu, czy chęci wybrania się do fotografa. Inną kwestią są zdjęcia dla małych dzieci i niemowląt, których z różnych powodów nie chcemy zabierać do zakładu fotograficznego. Wykonanie biometrycznego zdjęcia do paszportu jest jednak możliwe i łatwe nawet w warunkach domowych. Wystarczy skorzystać ze specjalnej aplikacji służącej do wykonywania zdjęć paszportowych lub ze strony passport-photo.online. Wystarczy wejść na ww. stronę i zrobić zdjęcie przy pomocy telefonu komórkowego. Zdjęcie zostanie automatycznie wykadrowane tak, aby głowa była w odpowiednim rozmiarze, tło wyczyszczone, aby było jednolite i pozbawione cieni. Działanie strony jest bardzo proste i nie trzeba mieć żadnych kwalifikacji, ani specjalnego sprzętu, aby zrobić dobre zdjęcia paszportowe. Istotne jest jedynie, aby w miarę możliwości nie wykonywać tzw. selfie tylko poprosić o wykonanie zdjęcia drugą osobę. Najlepiej, gdy staniemy na tle białej ściany w odległości ok 1 metra od niej, a osoba wykonująca fotografie stanie ok 1-2 metrów od nas. Aparat powinien znajdować się na wysokości naszej twarzy - nie wyżej, nie niżej, zaś osoba fotografowana nie powinna odchylać twarzy, ani do góry (tzw. ptasia perspektywa), ani opuszczać głowy (żabia perspektywa). Należy pamiętać, aby patrzeć przed siebie, w obiektyw aparatu.

Nie, dziecko nie musi mieć otwartych oczu na zdjęciu paszportowym, o ile jego wiek to mniej niż 5 lat. Ustawodawca do tematu zdjęć do paszportu podszedł praktycznie i dla niemowlaków i małych dzieci ustanowił znacznie mniej rygorystyczne wymogi dotyczące zdjęć biometrycznych. Tak więc oprócz zamkniętych oczu, niemowlęta oraz dzieci do piątego roku życia mogą mieć zamknięte oczy, usta, a nawet mieć nienaturalny wyraz twarzy (grymas, ziewnięcie, czy uśmiech). Takie wymogi wynikają wprost z rozporządzenia i w przypadku, gdy jakaś placówka odmawia przyjęcia takiego dziecka należy się na nie wprost powołać. Ponieważ problemy z zamkniętymi oczami czyni np. polska Ambasada w Londynie warto o tym pamiętać, a z tzw. ostrożności procesowej najlepiej wykonać zdjęcie, gdy dziecko ma jednak otwarte oczy.

Specjalne (złagodzone) wymogi dotyczące zdjęć do paszportu obejmują niemowlaki oraz wszystkie małe dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia. Do największych różnić należy zaliczyć to, że na fotografii paszportowej takie dziecko może mieć zamknięte oczy oraz usta, a także nienaturalny wyraz twarzy. Głowa dziecka może też być większa, a oczy na zdjęciu nie muszą znajdować się w jednej prostopadłej linii. Jednym słowem wymagania wobec zdjęć dla niemowląt są istotnie obniżone, między innymi dlatego warto rozważyć wykonanie takich fotografii samemu korzystając np. z passport-photo.online, gdyż dzięki temu wykonamy prawidłowe zdjęcie, a przy tym oszczędzimy czas, fatygę dziecka, często swoje nerwy, a także pieniądze.

 

Przy wykonywaniu zdjęć niemowlakom należy pamiętać o tym, żeby twarz była całkowicie odsłonięta. Zwróćmy uwagę szczególnie na to czy smoczek jest wyjęty, gdyż zasłania on usta dziecka i czyni zrobione zdjęcie bezużytecznym. Dodatkowo część rodziców zapomina o zdjęciu czapeczki lub innych nakryć głowy, co jest ogromnie istotne (zabronione).

 

Ponadto na zdjęciu powinna być widoczna jedynie twarz dziecka na jednolitym tle, co jest często trudne do wykonania w przypadku niemowlaka, którego trzeba trzymać na rękach. Zrobienie takiej fotografii często nie jest proste. Dlatego też warto rozważyć zrobienie zdjęcia w wózku, ale korzystając koniecznie z oprogramowania, które wybieli i ujednolici tło, gdyż położony w wózeczku niemowlak, nawet na śnieżnobiałym kocyku, pod wpływem swojego ciężaru odkształci i spowoduje, że widoczne na zdjęciu będą wgniecenia, a tło niejednolite. 

Tak, niemowlak musi mieć swoje zdjęcie w paszporcie i trzeba je załączyć już na etapie składania wniosku w biurze paszportowym. 

Dziecko do 5 roku życia może uśmiechać się i mieć otwarte usta na zdjęciu do paszportu. Dzieci mające więcej niż 5 lat podlegają już takim samym przepisom, które obowiązują dorosłych, a zatem znacznie rygorystycznym. Niemowlaki i małe dzieci przykładowo mogą mieć zamknięte oczy, otwarte usta i grymas lub uśmiech na twarzach. Dzieci, które przekroczyły już ten wiek muszą mieć naturalny wyraz twarzy i oczy zwrócone wprost do obiektywu. Ponadto twarz powinna być zwrócona na wprost, w tzw ustawieniu “en face”.

W Polsce wniosek o wydanie paszportu składa się w urzędach wojewódzkich, delegaturach urzędów wojewódzki oraz tzw. referatach paszportowych, które często znajdują się w urzędach miejskich, co ma być udogodnieniem dla obywateli. Wniosek o wydanie paszportu można także w wyjątkowych sytuacjach składać w polskich ambasadach i konsulatach. Obecnie nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie paszportu przez Internet (online), jak ma to miejsce w przypadku dowodu osobistego, o który można wnioskować przez stronę obywatel.gov, załączając cyfrowe zdjęcie biometryczne i wypełniając elektroniczny wniosek.

Obecnie nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie paszportu przez Internet. Prace jednak nad wprowadzeniem takiej opcji trwają i za ich pozytywne wprowadzenie odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji. W tej chwili jest możliwe złożenie przez Internet jedynie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz prawa jazdy (wyrobienie Profilu Kandydata na Kierowcę).

Zdjęcie do paszportu ma wymiary prostokąta o rozmiarach 35 mm x 45 mm (3,5 x 4,5 cm). Wymiary zdjęcia są takie same, jak zdjęcia do dowodu osobistego, czy zdjęcia do prawa jazdy.

Podobne dokumenty