Wymiana paszportu przed upływem ważności ‒ kiedy należy wymienić dokument?

Wymiana paszportu przed upływem ważności ‒ kiedy należy wymienić dokument?

Najwygodniejszy sposób na zdjęcie do paszportu!

Paszport jest jednym z najważniejszych elementów, które należy zabrać ze sobą podczas różnych, zagranicznych wyjazdów. Ten dokument umożliwi Ci bezproblemowe przekraczanie granic niektórych państw. Są jednak sytuacje, w których konieczna jest wymiana paszportu przed upływem ważności.

Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, kiedy trzeba wymienić paszport przed datą jego ważności!

W tym artykule:

Zdjęcie do paszportu w 3 sekundy!

Zrób zdjęcie smartfonem, wgraj je na stronie, my je przygotujemy zgodnie z wymogami i wyślemy Ci wersję cyfrową lub drukowaną. Proste? Wygodniej się nie da!

zdjęcie paszportowe

Kiedy należy wymienić paszport przed upływem jego ważności?

Zdarzają się takie sytuacje, w których powinieneś wnioskować o wydanie paszportu przed upływem jego ważności. Zastanawiasz się czy będziesz musiał wymienić paszport, którym posługiwałeś się do tej pory? Sprawdź kiedy należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu paszportowego!

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Zmiana danych osobowych

Jak już wiadomo, w niektórych przypadkach konieczna jest wymiana dokumentu paszportowego przed upływem daty jego ważności. O wydanie paszportu należy ubiegać się po każdej zmianie danych osobowych, np. nazwiska zmienionego w wyniku zawarcia związku małżeńskiego, numeru PESEL, a także imienia, bądź imion.

Pamiętaj, że wszystkie dane zawarte w Twoim paszporcie muszą być zgodne ze stanem rzeczywistym ‒ w innym przypadku Twój paszport automatycznie straci ważność.

Kradzież

Wniosek o wydanie paszportu przed upływem jego ważności należy złożyć również w przypadku kradzieży. Trzeba również pamiętać o zgłoszeniu incydentu na policji oraz w dowolnym punkcie paszportowym. Jeśli mieszkasz za granicą, sprawę powinieneś zgłosić w najbliższym konsulacie.

Uszkodzenie

Paszport jest dokumentem, który łatwo ulega uszkodzeniom. Jeśli zatem Twój paszport został pogryziony przez psa lub zalany wodą, w wyniku czego doszło do podarcia lub zamoknięcia kartek, powinieneś złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu. Oprócz tego, musisz mieć przy sobie dokument, który uległ uszkodzeniu.

Zmiana obywatelstwa

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym kraju, żaden obywatel Polski nie może utracić swojego obywatelstwa. Można jedynie zrzec się obywatelstwa polskiego.

Warto pamiętać, że zrzeczenie się obywatelstwa polskiego musi być potwierdzone przez prezydenta Polski. W celu zrzeczenia się polskiego obywatelstwa należy złożyć odpowiedni wniosek, a następnie trzeba czekać na zgodę głowy państwa.

Wymiana paszportu osoby małoletniej

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego zostaje rozszerzone na osoby małoletnie, które nie ukończyły jeszcze 16. roku życia. Jeśli zatem rodzice osoby do 16. roku życia, pozostających pozostających pod ich opieką, zrzekną się polskiego obywatelstwa, osoba małoletnia również nie będzie już obywatelem Polski.

W takiej sytuacji konieczne jest wyrobienie nowego paszportu. 

Kiedy małoletni pozostaje pod opieką jednego z rodziców, a drugi rodzic nie ma władzy rodzicielskiej lub wyraził zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa przez osobę małoletnią, może dojść do jego utraty. Wtedy także trzeba wyrobić nowy paszport dla osoby małoletniej.

Jeśli natomiast osoba nieletnia ma więcej niż 16 lat, ma możliwość zachowania obywatelstwa polskiego, nawet gdy jego rodzice się go zrzekli.

Zmiana wyglądu

Kiedy Twój wygląd uległ diametralnym zmianom, a identyfikacja Twojej osoby z fotografii podczas kontroli sprawia spory kłopot, powinieneś złożyć wniosek o wydanie paszportu przed upływem jego ważności. Nowy dokument paszportowy sprawi, że nie będziesz musiał tłumaczyć zmian, jakie zaszły w Twoim wyglądzie. 

Zmiana płci

W wyniku zmiany płci bardzo często zmieniają się dane osobowe. Osoba, która zdecydowała się na zmianę płci za granicą, ma prawo do wyrobienia nowego dokumentu paszportowego w Polsce. Ważne jest, by wszystkie uzupełniane dane osobowe były zgodne ze stanem faktycznym. 

Kiedy powinienem złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu?

Wniosek o wydanie paszportu przed upływem daty jego ważności należy złożyć niezwłocznie po zmianie danych osobowych takich, jak np. nazwisko, numer PESEL lub imię (imiona). Na wymianę dokumentu podróżnego masz 30 dni jeśli zamieszkujesz na terytorium Polski oraz 90 dni, jeśli mieszkasz za granicą. 

Czego potrzebuję do złożenia wniosku o wydanie paszportu?

Jeśli ubiegasz się o wydanie paszportu potrzebujesz przede wszystkim wypełnionego wniosku o paszport. Należy pamiętać, że wszystkie uzupełniane dane muszą być zgodne z rzeczywistością. 

Oprócz tego, musisz dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie paszportu. Zwróć uwagę na zniżki, które Ci przysługują, a następnie do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dodaj dokumenty potwierdzające możliwość przyznania ulgi. 

Nie możesz zapomnieć również o kolorowej, aktualnej fotografii o wymiarach 35×45 mm. Ostatnią rzeczą, jaka okaże się niezbędna w momencie składania wniosku o wydanie paszportu jest dokument, którym posługiwałeś się dotychczas.

Ile zapłacę wyrobienie paszportu?

Pełna kwota za wydanie paszportu wynosi 140 zł. Jednak nie każdy zapłaci tyle samo za wydanie dokumentu podróżnego. Przed złożeniem wniosku o wydanie paszportu warto sprawdzić czy przysługują Ci zniżki. 

Zdjęcie do paszportu ‒ jak powinno wyglądać?

Wykonując zdjęcie do paszportu warto pamiętać o określonych kryteriach, które powinna spełniać fotografia. Wymagania do fotografii paszportowej to przede wszystkim:

  • wymiary, które powinny wynosić 35×45 mm,
  • jasne, jednolite tło,
  • pozycja frontalna (na wprost),
  • wzrok zwrócony prosto w obiektyw aparatu,
  • widoczna, niczym nie przesłonięta twarz,
  • naturalny wyraz twarzy,
  • równomierne oświetlenie, bez widocznych cieni,
  • aktualność.

Warto dodać, że w momencie przygotowywania zdjęcia do paszportu nie można mieć na sobie żadnych nakryć głowy. Istnieje jednak pewne odstępstwo od tej reguły.

Nakrycie głowy jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest ono kierowane względami religijnymi. Wtedy trzeba dołączyć do wniosku stosowne oświadczenie, które potwierdzi przynależność do danej wspólnoty wyznaniowej.

Do zdjęcia nie trzeba zdejmować okularów, jeśli nie mają one ciemnych szkieł i nie odbijają światła. Osoby borykające się z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku, mogą mieć okulary (nawet z ciemnymi szkłami), jeśli zostanie to potwierdzone specjalnym zaświadczeniem wydanym przez lekarza. Taki dokument również trzeba dołączyć do wniosku o wydanie paszportu.

Gdzie wykonam zdjęcie do paszportu?

Zdjęcie do paszportu można wykonać na wiele różnych sposobów. Najbardziej tradycyjną formą przygotowania zdjęć do paszportu jest wizyta w studiu fotograficznym.

Możesz również skorzystać z fotobudki, by uzyskać odpowiednie zdjęcie spełniające wszystkie wymogi oficjalnych dokumentów. Postęp technologiczny sprawił, że stworzono nowoczesne narzędzie online. Passport Photo Online to kreator, który w ciągu krótkiej chwili pozwoli Ci przygotować fotografię do Twojego paszportu i wielu innych dokumentów ‒ a to wszystko bez wychodzenia z domu!

Passport Photo Online ‒ korzyści

Jak już wiadomo, wykonanie idealnego zdjęcia do paszportu wiąże się z przestrzeganiem określonych wytycznych. Passport Photo Online to narzędzie, które pozwoli Ci przygotować fotografię, która z pewnością spełni wszystkie wymogi do tego rodzaju fotografii. 

Co więcej, kreator sprawi, że za przygotowanie zdjęcia do paszportu zapłacisz znacznie mniej, niż w przypadku wizyty w studiu fotograficznym. Największą zaletą Passport Photo Online jest możliwość wykonania zdjęcia w domu. Zaoszczędzisz sporo czasu, ponieważ nie będziesz musiał stać w uciążliwych, ulicznych korkach, by dotrzeć do fotografa.

opinia klienta dotycząca aplikacji Passport Photo Online
opinia klienta dotycząca aplikacji Passport Photo Online

Podsumowanie

Wyrobienie dokumentu paszportowego przed upływem jego ważności powinno odbywać się po każdej zmianie danych osobowych, jak np. imię (imiona), nazwisko czy numer PESEL. Nowy paszport należy również wyrobić w przypadku kradzieży, bądź fizycznego uszkodzenia dokumentu. Oprócz tego, powinieneś złożyć wniosek o wydanie paszportu kiedy zmienisz płeć, Twój wygląd ulegnie znacznej zmianie lub zrzekniesz się obywatelstwa polskiego.

Fotografię do paszportu możesz wykonać bez wychodzenia z domu, wykorzystując Passport Photo Online ‒ narzędzie dostępne w Internecie. Możesz być pewien, że fotografia wykonana przy pomocy tego kreatora do zdjęć zostanie zaakceptowana przez biuro paszportowe lub konsulat ‒ jeśli będziesz wnioskował o wydanie dokumentu paszportowego za granicą!

FAQs

Zmieniłem nazwisko ‒ czy muszę wyrabiać nowy paszport?

Jeżeli Twoje nazwisko zmieniło się np. w wyniku ślubu, powinieneś złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu niezwłocznie po sporządzeniu aktu małżeństwa. Na złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów masz 30 dni, kiedy mieszkasz w Polsce i 90 dni, jeśli mieszkasz poza granicami kraju.

Skąd będę wiedział, że mój paszport już jest gotowy?

W celu sprawdzenia statusu przygotowywania paszportu można wejść na stronę internetową Ministerstwa Cyfryzacji, a następnie wpisać numer sprawy nadany podczas wizyty w punkcie paszportowym. Takie rozwiązanie pozwoli Ci szybko i sprawnie dowiedzieć się czy Twój paszport jest już gotowy do wydania.

Jak długo mogę posługiwać się paszportem?

Okres ważności paszportu to 10 lat w przypadku każdej osoby, która ma więcej niż 13 lat. Dla dzieci poniżej 13. roku życia ważność paszportu to 5 lat.

Kiedy paszport traci swoją ważność?

Paszport traci swoją ważność w przypadku zmiany danych osobowych takich, jak np. imię (imiona), nazwisko lub numer PESEL. Wymiana paszportu jest konieczna w przypadku uszkodzenia (zalania, wyrwania kartek), a także kradzieży i zgubienia dokumentu. Musisz  pamiętać, by wymienić swój paszport po zmianie obywatelstwa, wyglądu oraz płci. Paszport traci swoją ważność po śmierci osoby, do której należał.

Mój paszport jest podarty ‒ czy muszę złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu?

Uszkodzenie paszportu powinno zostać zgłoszone w dowolnym punkcie paszportowym znajdującym się na terenie Polski. Później powinieneś złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu paszportowego.

Źródła