Anar Izteleuova

Анар - Қазақстанда тұған жарық тұлға, қазіргі уақытта Оңтүстік Кореяда тұрады. Оның екі жоғары білімі, керемет тілдік қабілеті бар және 4 тілде сөйлейді. Қазір Анар - Польшадағы ең үлкен флэш-карталармен жұмыс жасайтын VocApp & Photo Aid компаниясында лингвист-интернның жұмысы істеп жүр. Оның міндеттерінің бірі - блог жазбалары мен сайттардың контенты ағылшын тілінде құру, ал барларын орыс, қазақ және кәріс тілдерге аудару және локализациялау. Анардың өмірлік ұраны - «Өмір сүру черновиксіз сүрет салу сияқты». Яғни бұл сіздің екінші мүмкіндігіңіз сияқты дәл қазір ең күшті және әдемі өмір сүруге тырысыңыз деген ойы.

Her academic journey spans two distinct higher education disciplines, emphasizing her multifaceted expertise. Fluent in four languages, Anara brings excellent communication skills to the table. Her life philosophy: "To live is like to draw without a draft," reflects her adaptive and creative approach, qualities that are essential in the ever-evolving field of passport and visa photography.