Ảnh thẻ cho các giấy tờ khác

Kích cỡ và yêu cầu ảnh thẻ cho các loại giấy tờ chính thức

Ảnh thẻ cho các giấy tờ khác

Ảnh hộ chiếu trực tuyến

Tải ứng dụng!

Tải ứng dụng miễn phí cho thiết bị iOS hoặc Android.

ảnh hộ chiếu iPhone
ảnh hộ chiếu