Φωτογραφίες για επίσημα έγγραφα

Επίσημα έγγραφα είναι έγγραφα που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του κατόχου. Ο κατάλογος των εν λόγω εγγράφων είναι κλειστός και ρυθμίζεται από το νόμο. Είναι ενδιαφέρον ότι τα επίσημα έγγραφα δεν είναι μόνο το δελτίο ταυτότητας και το διαβατήριο, αλλά επίσης π.χ. ένα στρατιωτικό βιβλιάριο ή ένα δίπλωμα ιστιοπλοΐας. Αυτό που ενώνει όλα αυτά τα έγγραφα είναι μια φωτογραφία που πρέπει να είναι μόνιμα συνδεδεμένη με το έγγραφο. Στο κάτω μέρος της σελίδας θα βρείτε ποιες είναι οι τρέχουσες απαιτήσεις για φωτογραφίες για επίσημα έγγραφα και την ολοκληρωμένη λίστα τους.

Μεγέθη και απαιτήσεις για τις φωτογραφίες για επίσημα έγγραφα

Τα βασικά και δημοφιλέστερα επίσημα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την ταυτότητά σας στην Ελλάδα είναι η ταυτότητα και το διαβατήριό σας. Εκτός από το δελτίο ταυτότητας και το διαβατήριο, η ταυτότητα επιβεβαιώνεται με: δελτίο διαμονής, δελτίο ταυτότητας έλληνα αλλοδαπού, έγγραφο «άδειας για ανεκτική διαμονή», ταξιδιωτικό έγγραφο που προβλέπεται στη Σύμβαση της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων, προσωρινό πιστοποιητικό αλλοδαπού και του προαναφερθέντος ιστιοπλοϊκού και στρατιωτικού βιβλιαρίου. Παρακάτω είναι οι απαιτήσεις φωτογραφίας, οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν στην αίτηση για τα προαναφερθέντα έγγραφα. Ας ξεκινήσουμε με την φωτογραφία για δελτίο ταυτότητας και διαβατήριο . Και οι δύο φωτογραφίες είναι οι λεγόμενες βιομετρικές φωτογραφίες, δηλαδή αυτές που επιτρέπουν τη βιομετρική ταυτοποίηση του κατόχου τους. Οι διαστάσεις για τη φωτογραφία του δελτίου ταυτότητας είναι 3,6 x 3,6 cm σε μέγεθος, και του διαβατηρίου 4 x 6 cm. Δείχνουν μόνο το πρόσωπο του φωτογραφημένου ατόμου (με τους άνω ώμους ορατούς), κοιτάζοντας ευθεία (en face). Το φόντο της φωτογραφίας πρέπει να είναι φωτεινό και ομοιόμορφο, το πρόσωπο του ατόμου να μην καλύπτεται, να πρέπει να είναι ομοιόμορφα φωτισμένο και πλήρως ορατό. Η φωτογραφία πρέπει να είναι καλής ποιότητας και πρόσφατη, δηλαδή να έχει παρθεί το αργότερο 6 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επίσημο έγγραφο ταυτότητας. Μια φωτογραφία για δελτίο διαμονής, δελτίο ταυτότητας, δελτίο ταυτότητας Έλληνα αλλοδαπού και έγγραφο «άδειας για ανεκτική διαμονή» θα πρέπει να πληρεί τις ίδιες απαιτήσεις όπως για ένα δελτίο ταυτότητας.

Έγγραφα