Φωτογραφίες για σπουδές

Η διαδικασία έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας για τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και Α.Ε.Α. πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα. Τα ελληνικά πανεπιστήμια ζητούν φωτογραφία τυπικής μορφής για να δημιουργήσουν το φοιτητικό πάσο.

Μεγέθη και απαιτήσεις για τις φωτογραφίες για επίσημα έγγραφα

Για τη μεταμόρφωση του αρχείου με την προσωπική φωτογραφία ο φοιτητής θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιους κανόνες. Οι διαστάσεις της φωτογραφίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 pixels, το μέγεθός της να μην ξεπερνά τα 2MB και ο τύπος της πρέπει να είναι jpg. Η φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο μετωπικός τύπος εικόνας. Το φόντο θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο, με ελαφρύ χρώμα, κατά προτίμηση λευκό ή πολύ ανοιχτό γκρι. Η περιοχή του προσώπου, και ιδιαίτερα των ματιών, θα πρέπει να είναι σαφώς ορατή και χωρίς σκιές. Οι φοιτητές που είχαν ανεβάσει φωτογραφία κατά την αίτηση της προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια ή να επιλέξουν διαφορετική. Μετά την υποβολή της αίτησης ο φοιτητής θα περιμένει τον σχετικό έλεγχο της φωτογραφίας από τη Γραμματεία του Τμήματός του και την τελική έγκριση.

Αρχική
Apaitiseis
Φωτογραφίες για σπουδές

Αποκτήστε την εφαρμογή!

Αποκτήστε τη δωρεάν εφαρμογή για iOS ή Android.

Φωτογραφία διαβατηρίου iPhone
Φωτογραφία διαβατηρίου
Εφαρμογή δημιουργίας φωτογραφιών διαβατηρίου