Foton för officiella dokument

Officiella dokument är dokument som bekräftar innehavarens identitet. Listan över sådana dokument är reglerad i lag. Det är intressant att officiella dokument kan vara inte bara ett ID-kort eller pass, utan också t.ex. en lärarlicens eller en seglingintyg. Det som kopplar samma alla dessa dokument är ett foto som måste anslutas permanent till dokumentet. Enskilda institutioner och rättsakter anger kraven för dessa fotografier. De aktuella kraven för foton för officiella dokument och listan över dessa dokument finns längst ner på sidan.

Storlekar och krav för foton för officiella dokument

De grundläggande och mest populära officiella dokumenten som bekräftar din identitet i Sverige är ditt nationellt identitetskort och ditt pass. Ett körkort kan också användas under många omständigheter såsom att bestämma ålder när man köper kontrollerade produkter. Förutom identitetskortet och passet kan identiteten bekräftas av t.ex. skatteverkets identitetskort, uppehållskort eller företagskort. Utländska medborgare borde som huvudregel bära sitt pass- även de som bor i Sverige- med undantag för de som har permanent uppehållstillstånd. Nedan finns fotokraven , som gäller dokumenten som anges ovan. Låt oss börja med foton för id-kortet och passet eftersom de är praktiskt taget samma. Båda fotona är så kallade biometriska foton, d.v.s de som möjliggör biometrisk identifiering av sina ägare. Dessa bilder är 35 x 45 mm stora, de visar bara ansiktet på den fotograferade personen (med de övre axlarna synliga) med subjektet vänt framåt. Bildens bakgrund ska vara ljus och uniform och personens ansikte ska inte skymmas. Ansiktet på fotot ska vara jämnt upplyst och fullt synligt. Fotot ska vara av god kvalitet och aktuellt, d.v.s har tagits tidigast 6 månader före ansökan för det officiella identitetsdokumentet görs. Ett foto för ett uppehållskort, ett skatteverket identitetskort och ett körkort ska uppfylla samma krav som för ett pass och ID-kort.
Foton för officiella dokument