Zdjęcia do oficjalnych dokumentów

Oficjalne dokumenty to takie, które potwierdzają tożsamość ich posiadacza. Lista takich dokumentów jest zamknięta i regulowana przez przepisy prawa. Ciekawe jest, że oficjalne dokumenty to nie tylko dowód osobisty i paszport, ale także np. książeczka wojskowa, czy patent żeglarski. To co łączy wszystkie te dokumenty to zdjęcie, które musi być w trwały sposób z dokumentem związane. Na naszej stronie możesz wykonać bez żadnych problemów samodzielnie zdjęcie do dowodu, czy zdjęcie do paszportu. Zajmie to dosłownie niespełna minutę. Sprawdź sam!

Przepisy poszczególnych ustaw określają wymogi dotyczące tych fotografii. Jakie są aktualne wymogi dotyczące zdjęć do oficjalnych dokumentów oraz jaka jest ich pełna lista piszemy na dole strony.

Rozmiary i wymagania do zdjęć do oficjalnych doumentów

Podstawowymi i najbardziej popularnymi oficjalnymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość w Polsce są dowód osobisty i paszport. Błędnie przyjmuje się, że takim dokumentem jest również prawo jazdy. To spory błąd, gdyż zgodnie z ustawą o z dnia 5 stycznia 2011 roku - o kierujących pojazdami - prawo jazdy pomimo, że zawiera zdjęcie osoby uprawnionej to stwierdza jedynie posiadane uprawnienia do prowadzenia pojazdu, ale już nie tożsamość.

Poza dowodem osobistym i paszportem tożsamość potwierdzają: karta tożsamości, karta pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca, dokument “zgoda na pobyt tolerowany”, dokument podróży przewidziany w konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca oraz wspomniana wcześniej książeczka żeglarska i wojskowa. Poniżej przedstawiamy wymogi dotyczące zdjęć, które należy załączyć we wniosku o wydanie wymienionych powyżej dokumentów.

Zacznijmy od fotografii do dowodu i paszportu, gdyż są one praktycznie takie same. Obydwa zdjęcia są tzw. zdjęciami biometrycznymi, czyli takimi, które umożliwiają biometryczną identyfikację ich właściciela. Zdjęcia te mają wymiary 3,5 x 4,5 cm, przedstawiają wyłączenie twarz osoby fotografowanej (z widoczną górną częścią barków), patrzącej na wprost (en face). Tło zdjęcia powinno być jasne i jednolite, a facjata niczym nie zasłonięta. Twarz na zdjęciu powinna być równomiernie oświetlona i w pełni widoczna. Zdjęcie powinno być dobrej jakości i aktualne, czyli wykonane nie później niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie oficjalnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zdjęcie do karty pobytu, karty tożsamości, polskiego dokument tożsamości cudzoziemca, dokumentu “zgoda na pobyt tolerowany” powinny spełniać te same wymogi, co zdjęcia do paszportu i dowodu osobistego.

Z kolei zdjęcie do książeczki wojskowej to fotografia inna niż poprzednie, czyli o wymiarach 3 x 4 cm. Zdjęcie powinno być tak wykonane, aby pozwolić zidentyfikować przyszłego żołnierza i choć nie ma wprost wskazanego takiego wymogu to powinno ono przedstawiać wyłącznie jedną osobę i całą, niczym nie zasłoniętą twarz. Wprost powiedziane jest wyłącznie, że osoba na fotografii do książeczki wojskowej nie powinna mieć żadnego nakrycia głowy.

Zdjęcia do oficjalnych dokumentów