Zdjęcia do wiz

Wiza to dokument pozwalający na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiony cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsulaty danego państwa, o ile nie obowiązuje tzw. ruch bezwizowy. W zależności od kraju, który wydaje wizę potrzebne jest odpowiednie zdjęcie. Zdjęcie służy potwierdzeniu tego, że posiadacz wizy ma uprawnienia do przebywania na terenie danego kraju. Oprócz wizy zatem często potrzebny jest paszport do okazania lub inny dokument oficjalnie potwierdzający tożsamość.

Rozmiary i wymagania do zdjęć wizowych

Aktualne wymagania dotyczące zdjęcia do wizy są określane przez przepisy poszczególnych Państw wystawców i zwyczajowo publikowane na stronach ambasad i konsulatów. Polacy najczęściej potrzebują zdjęcia do wizy amerykańskiej, wizy rosyjskiej i kanadyjskiej. Coraz częściej szukane są także wymogi dotyczące zdjęcia do wizy chińskiej, czy wietnamskiej. Wiąże się to w głównej mierze ze wzrostem popularności egzotycznych podróży. Warto jednak zaznaczyć, że format zdjęcia i inne jego cechy często się różnią i np. zdjęcie, które wykorzystamy do wizy amerykańskiej nie przyda nam się, gdy będziemy aplikować o dokument, który pozwoli nam na podróż do Wietnamu. Niemniej większość zdjęć do wiz umożliwiających pobyt w obcych krajach jest taka sama jak w przypadku zdjęcia do polskiego dowodu osobistego.

Zasadniczo wszystkie zdjęcia do wiz są tzw. zdjęciami biometrycznymi, czyli takimi, które pozwalają pobrać nasze indywidualne cechy, które pozwalają na szybką i pewną identyfikację. Dlatego też zazwyczaj na fotografii powinniśmy być ustawieni frontalnie i patrzeć na wprost. Widoczność drugiej osoby jest zawsze wykluczona, zaś wymagania co do tła różnią się, ale w większości przypadków powinno być ono jednolite, jednokolorowe (zazwyczaj jasne, ale zdarza się także, że np. tło musi być niebieskie, bądź granatowe). Zapisy dotyczące okularów i nakryć głowy też są zazwyczaj te same, czyli fotografujemy się bez nakrycia głowy i bez okularów (choć bywają one dopuszczone to nawet przy stwierdzonej wadzie wzroku można zdjąć okulary - wtedy minimalizujemy szansę na odrzucenie złożonego zdjęcia, gdyż ryzykiem jest to, że na okularach będzie widoczny odblask lub oprawka zasłoni nasze źrenice). Zdjęcia do wiz różnią się przede wszystkim rozmiarem. Część krajów dopuszcza wyłącznie określony format zdjęcia inne dają kilka możliwości. Przykładem restrykcyjnie określonego rozmiaru zdjęciu jest wiza amerykańska, która zawsze musi mieć wymiary 50 x 50 mm. Natomiast Wietnam oczekuje zdjęcie 4 x 6 cm, ale dopuszcza również możliwość załączenia zdjęcia w rozmiarze takim, jak zdjęcie wymagane do paszportu w kraju, z którego turysta pochodzi.