Zdjęcia do legitymacji i dyplomów

Zdjęcie w procesie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na uczelnie jest jednym z kluczowych i wymaganych załączników w procesie dostawiania się na studia wyższe. Wielu przyszłych studentów ma problemy ze stworzeniem odpowiedniej cyfrowej wersji fotografii, którą trzeba załączyć w USOS-ie. Sprawy nie ułatwia fakt, że nie ma jednego określonego ogólnopolskiego wzoru zdjęcia ustalonego np. rozporządzeniem dla wszystkich uniwersytetów i szkół wyższych.

Czasami dochodzi nawet do zdumiewającej sytuacji, gdy w ramach jednego uniwersytetu wymagane są różne formaty fotografii dla poszczególnych wydziałów. Sytuacja ta jednak poprawia się od 2015 roku, odkąd większość uczelni wymaga w procesie rekrutacji zwyczajnego zdjęcia takiego jak do dowodu osobistego i paszportu. Ważne jednak, żeby już w procesie rejestracji na studia złożyć dobre zdjęcie, gdyż później pojawi się ono na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS), której student będzie używał do końca studiów.

Rozmiary i wymagania do zdjęć do oficjalnych doumentów

Wymogi dotyczące zdjęcia do legitymacji, czy fotografii w IRK ustala dany uniwersytet lub szkoła wyższa, które wydają te dokumenty. Obserwowany jest trend unifkacji wymagań dotyczących rozmiarów zdjęcia, sposbu wykadrowania twarzy i innych detali. Coraz częściej uczelnie wyższe wskazują wprost, że zdjęcie do legitymacji (ELS), czy też zdjęcie do wgrania na profilu kandydata na studia ma być dokładnie takie, jak zdjęcie do dowodu osobistego.

Oznacza to, że taka fotografia powinna być prostokątem o rozmiarach 3,5 x 4,5 cm i prezentować twarz patrzącą na wprost, równomiernie oświetloną i umieszczoną w na jednolitym, jasnym tle. Zdjęcie do legitymacji powinno cechować się także dobrą ostrością i naturalnymi kolorami. Szczególną uwagę wykonując fotografię należy zwrócić na to, żeby oczy były dobrze widoczne, a źrenice widoczne. To informacja istotna dla kobiet i mężczyzn z długimi włosami lub grzywkami.

Większość uczelni wyższych oczekuje, aby w początkowym procesie rekrutacji zdjęcie na uczelnie wyższą było załączone w formie elektronicznej. W przypadku wagi pliku oraz liczby pikseli szkoły wyższy mają różne wygania. Raz rozmiar takiej cyfrowej fotografii powinien wynosić 300 x 750 pikseli i ważyć do 50 kilobajtów, innym razem minimalna rozdzielczość będzie wynosić 492 x 633 pikseli i mieć wielkość do 2,5 MB.

Jednak praktycznie nigdy dla żadnej uczelni wersja online zdjęcia do legitymacji nie jest wystarczająca i po tym, gdy kandydat zostanie zakwalifikowany na studia jest zobowiązany donieść wraz z innymi dokumentami papierową wersję załączonego zdjęcia. W razie potrzeby można użyć zdjęcia paszportowe, jeżeli np. wykonywaliśmy takie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Warto raz jeszcze podkreślić, bo dla części świeżo upieczonych studentów bywa to zaskoczeniem, zdjęcie złożone w czasie rekrutacji będzie automatycznie również zdjęciem widniejącym na legitymacji studenckiej (której często przez te 5 lat nauki się używa). Kolejnym zdjęciem (mając pozytywne podejście), które przyda nam się w czasie studiów na uczelni wyższej jest zdjęcie do dyplomu. To zdjęcie trzeba zawsze dostarczyć w wersji papierowej, w ilości 4 sztuk.

Twarz na fotografii dyplomowej powinna być ustawiona jak w dawnych paszportach tzn. ustawienie osoby fotografowanej to tzw. półprofil, z widocznym lewym uchem. Dodatkowo zdjęcie to ma też inny wymiar i jest większe od wszystkich innych zdjęć robionych w czasie studiów, gdyż ma wymiary 4,5 x 6,5.

Zdjęcia do legitymacji i dyplomów