Podróż do Stanów Zjednoczonych – sprawdź jakie dokumenty są Ci potrzebne

Podróż do Stanów Zjednoczonych - sprawdź jakie dokumenty są Ci potrzebne

Najwygodniejszy sposób na zdjęcie do paszportu!

Podróż do Stanów Zjednoczonych to coraz popularniejsza destynacja turystyczna wśród Polaków. Wpływa na to wiele czynników, m. in. ciekawość, którą kraj ten budzi w większości z nas. Ameryka to całkiem „inny świat” – państwo to znacznie różni się od rodzimej Polski, do tego oddalone jest od nas o ponad osiem tysięcy dwieście kilometrów, co niektórych napawa obawą, innych wręcz ekscytacją. Chcąc znaleźć się w Stanach Zjednoczonych, niewątpliwie trzeba przygotować się na długą, często kosztowną podróż samolotem. Urlop w tym kraju nie należy do najtańszych, jednak odwiedzający USA z pewnością zapamiętaja go do końca życia.

 • Czy warto jechać do Stanów Zjednoczonych?
 • Co zabrać ze sobą w taką podróż?
 • Jakie dokumenty będą potrzebne, aby bezproblemowo opuścić docelowe lotnisko w Ameryce?

Odpowiedź na te pytania, a także wiele przydatnych informacji, znajdziesz w naszym tekście!

Zdjęcie do paszportu w 3 sekundy!

Zrób zdjęcie smartfonem, wgraj je na stronie, my je przygotujemy zgodnie z wymogami i wyślemy Ci wersję cyfrową lub drukowaną. Proste? Wygodniej się nie da!

zdjęcie paszportowe

tanie loty do USA

Tanie loty do Stanów Zjednoczonych

Jeśli chodzi o loty do Stanów Zjednoczonych bezpośrednio z naszego kraju, polskie lotniska niestety nie oferują zbyt wielu możliwości. Jedynym przewoźnikiem, który je zapewnia, są narodowe, Polskie Linie Lotnicze LOT. Lecieć można jednak jedynie z lotnisk w:

 • Warszawie,
 • Krakowie,
 • Rzeszowie.

Dodatkowo, znaczna część bezpośrednich lotów z Polski do Stanów jest na Wschodnie Wybrzeże USA. Jeśli chodzi o lotnisko warszawskie, można polecieć z niego na lotniska:

 • Chicago O’Hare,
 • Nowy Jork – JFK, Newark,
 • Los Angeles
 • Miami.

Loty do Chicago oraz Nowego Jorku można odbyć nowoczesnym Boeingiem 787, tzw. Dreamlinerem. Kraków oferuje natomiast połączenia jedynie do Chicago O’Hare, Rzeszów za to do Newark.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

loty z Polski do USA

Lot do USA z przesiadką

Oferta lotów do Stanów Zjednoczonych przedstawia się nieco inaczej, gdy pod uwagę bierzemy przesiadki. Znacznie poszerza to możliwości, a także pozwala na znalezienie o wiele korzystniejszej ceny, czasami przy nieznacznym wydłużeniu czasu podróży. Tak zwane „tanie loty” z Polski do USA (z przesiadką), budzące zainteresowanie coraz większego grona zapalonych podróżników, oferują m. in. linie lotnicze takie jak:

 • American Airlines USA,
 • Emirates USA,
 • Brussels Airlines USA,
 • Norwegian USA.
porty lotnicze w Stanach Zjednoczonych

Porty lotnicze w Stanach Zjednoczonych

Nie trudno domyślić się, że Stany Zjednoczone znacznie przewyższają inne kraje świata pod względem ilości lotnisk. Właśnie do tego państwa chce się podróżować, z roku na rok przyciąga ono coraz większą liczbę turystów. Nie dziwi więc fakt, że największe lotnisko na świecie również znajduje się właśnie w USA. Jest nim niezaprzeczalnie port lotniczy Atlanta – Hartsfield-Jackson, gdzie całkowita liczba pasażerów (dane z 2017 roku) wynosi 103 902 922. Dużymi lotniskami w Stanach Zjednoczonych są również porty lotnicze:

 • Los Angeles,
 • Chicago-O’Hare,
 • Dallas-Fort Worth,
 • Nowy Jork-JFK.
Wiza do USA

Jak dostać wizę do USA?

Coraz częściej można usłyszeć, że niebawem niektóre rodzaje wiz do Stanów Zjednoczonych zostaną dla Polaków zniesione. Żadne źródło nie podaje jednak dokładnej daty tego procederu. Na razie należy więc czekać na ostateczną decyzję, mając nadzieję, że media nie kłamią i Polacy faktycznie dostaną pozwolenie na odwiedzanie USA bez wiz (oczywiście na ściśle określonych zasadach). Są jednak osoby, które planowały swoją podróż od dłuższego czasu i nie chcą przekładać jej terminu na późniejszy. Niektórzy mają również bardzo ważne sprawy do załatwienia, a także różne konferencje czy spotkania biznesowe, których nie da przenieść się w czasie. Jeśli jesteś jedną z tych osób, niewątpliwie powinieneś dowiedzieć się jak wygląda procedura starania się o wydanie wizy.

Jakie są rodzaje wiz do USA?

Wyjazd do Stanów Zjednoczonych w celach zawodowych

Najpopularniejszymi wizami do Stanów Zjednoczonych, o które starają się Polacy, są wizy na pobyt czasowy B-1/B-2. Pierwsza z nich, tzn. B-1, przeznaczona jest dla osób, które udają się do USA w celach służbowych. Z pewnością będzie ona odpowiednia dla osoby która ma na celu konsultacje z partnerami biznesowymi, udział w konferencjach (zarówno biznesowych, jak i naukowych), uregulowanie spraw majątkowych, a także negocjacje kontaktów.

Wyjazd do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych

Wiza czasowa B-2 jest natomiast dedykowana osobom, których podróż ma charakter rekreacyjny, tzn. turystyka, odwiedziny, leczenie, a także czynności o charakterze społecznym, usługowym lub korporacyjnym. Wizy B-1 i B-2 bardzo często łączy się i wydaje jako jedną wizę B-1/B-2. Paragraf 214(b) INA mówi, że każda osoba, która ubiega się o wizę B-1/B-2 na pobyt czasowy, jest imigrantem. W przypadku ubiegania się o ten dokument, należy więc udowodnić urzędnikowi konsularnemu, że dana osoba kwalifikuje się do otrzymania wizy zgodnie z Ustawą o Imigracji i Obywatelstwie.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać wizę do Stanów Zjednoczonych?

Chcąc otrzymać wizę, powinieneś więc potrafić wykazać, że:

 • udajesz się do USA na pobyt czasowy, nie stały, nielegalny. Urzędnik konsularny musi zyskać pewność Twojego powrotu do kraju, inaczej wniosek wizowy zostanie odrzucony.

 • Ważne okazuje się także udowodnienie, że posiadasz środki finansowe, które pozwolą Ci pokryć wydatki w USA.

 • Powinieneś także przedstawić potwierdzenie stałego zamieszkania poza Stanami Zjednoczonymi.

 • Musisz udowodnić łączące Cię z krajem zamieszkania powiązania rodzinne, społeczne oraz ekonomicznego, co zagwarantować może, że po zakończeniu pobytu opuścisz USA.

Wiza do Stanów Zjednoczonych

Wiza do USA – potrzebne dokumenty

Ubiegając się o wizę służbową/turystyczną, należy przedłożyć odpowiednie dokumenty. Jednym z nich jest formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160), wymagany podczas całej procedury. Istotnym dokumentem jest także paszport, posiadający datę ważności przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w USA. Zdjęcie do paszportu musi być czytelne i wykazywać, że jest na nim osoba ubiegająca się o wizę. Przy składaniu wniosku wizowego, niezbędne okazuje się również odpowiednie zdjęcie do wizy amerykańskiej. Powinno ono mieć wymiary 2” x 2” (50 mm x 50 mm) i być aktualne, tzn. nie starsze, niż sześć miesięcy. Należy także przynieść ze sobą potwierdzenie umówienia się na rozmowę za pośrednictwem strony Internetowej (http://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-appointmentschedule.asp). Przydadzą się również inne dokumenty, które mogą potwierdzić urzędnikowi przekazane ustnie informacje.

Wiza do USA. Formularz DS-160 krok po kroku

Jak właściwie powinno się ubiegać o wizę amerykańską, krok po kroku? Najpierw należy wypełnić formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160). Kolejnym krokiem jest wniesienie opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę. Zapłata jest możliwa m. in. poprzez płatność Internetową za pomocą karty debetowej lub kredytowej. Kolejny sposób to Internetowe przelew bankowy lub zapłata gotówką w banku osoby, która ubiega się o wizę. Istnieje również trzecia opcja, którą jest płatność gotówką w punktach „Moje Rachunki”. Po opłaceniu rozpatrzenia wniosku, należy umówić się na spotkanie (poprzez stronę Internetową). Podczas tej procedury, wymagane będą trzy informacje:

 • numer paszportu,
 • numer potwierdzenie,
 • dziesięciocyfrowy numer kodu kreskowego, pochodzący ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160.

Wiza do USA – wizyta w Ambasadzie

Kolejnym krokiem jest wizyta w Ambasadzie/Konsulacie Stanów Zjednoczonych w dniu i o godzinie umówionej rozmowy. Ważne, aby mieć przy sobie:

 • wydruk potwierdzenia umówienia się na rozmowę,
 • wydruk potwierdzający złożenie formularza DS-160,
 • odpowiednie zdjęcie wizowe,
 • aktualny paszport (oraz poprzednie paszporty).

Bez tych dokumentów, wniosek nie będzie rozpatrywany!

Podróż do Stanów Zjednoczonych

Wiza amerykańska – dokumenty dodatkowe

Na podstawie samego formularza wizowego, a także rozmowy z konsultantem, możliwe jest zaakceptowanie lub odrzucenie wniosku wizowego. W większości przypadków nie wymaga się dodatkowych dokumentów, osoba ubiegająca się o wizę może jednak przynieść je ze sobą, jeśli uważa, że będą one pomocne podczas spotkania. Podczas rozmowy, urzędnik konsularny bierze pod uwagę zamiary wnioskującego, jego sytuację rodzinną, a także długofalowe plany oraz perspektywy w kraju zamieszkania. Każdą sprawę rozpatruje się indywidualnie, zgodnie z prawem. Dla większości osób, dodatkowe dokumenty nie są wymagane, czasami jednak okazują się one niezbędne. Przykładowo, jeśli pobyt w USA kiedykolwiek został przedłużony lub status wizowy ulegał zmianom, należy poinformować o tym urzędnika, przedstawiając wszelkie zaświadczenia w tej sprawie.

Karany, a wyjazd do USA

Sprawa wygląda inaczej także wtedy, gdy osoba starająca się o wizę była kiedykolwiek aresztowana lub skazana za jakiekolwiek wykroczenie czy przestępstwo. W takim wypadku, podczas rozmowy z konsulem, należy przedstawić „zapytanie o karalność” oraz wyrok sądu lub decyzję prokuratury, o ile sytuacja miała miejsce w Polsce. Jeśli zdarzenie miało miejsce poza terenem naszego kraju, obowiązkiem jest przyniesienie „zapytania o karalność” oraz wyroku sądu lub decyzji prokuratury wydanych przez uprawnione organy kraju, w którym to się wydarzyło. Pamiętaj: wszystkie dokumenty należy przedłożyć wraz z ich przetłumaczoną na język angielski wersją. Podczas całego procesu starania się o wydanie wizy amerykańskiej, należy zachować jedną, podstawową zasadę: zakazane jest składanie dokumentów sfałszowanych. Należy pamiętać, że oszustwa lub poświadczanie nieprawdy, niezależnie od ich celu, skutkować może stałym zakazem wnioskowania o wydanie wizy, a więc wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Nie musisz bać się o własne dane osobowe czy informacje poufne, cały proces wizowy jest dla nich bezpieczny.

Leczenie w USA

Leczenie w USA – niezbędne zaświadczenia

Sprawa wygląda nieco inaczej, jeśli chodzi o osoby, które ubiegają się o wizę pozwalającą im na podjęcie leczenia w USA. Poza dokumentami wymienionymi powyżej, a także tymi wymaganymi przez urzędnika konsularnego, mają one obowiązek przedłożenia kilku innych zaświadczeń. Jednym z nich jest pismo z diagnozą medyczną od lekarza, który prowadzi leczenie danego pacjenta. Powinien znaleźć się w nim opis dolegliwości, a także przedstawienie powodu wybrania Stanów Zjednoczonych jako miejsca leczenia. Potrzebne okaże się także pismo od lekarza bądź placówki zdrowia w USA, które poświadczy o fakcie, że w kraju tym znajduje się miejsce, w którym chory zostanie przyjęty (powinno ono zawierać przewidywaną długość oraz koszt leczenia). Poza tymi dokumentami, przyda się również oświadczenie osoby/organizacji o pokryciu kosztów transportu, zakwaterowania oraz procedur medycznych. Razem z tym dokumentem, należy przedstawić potwierdzenie zdolności finansowej, np. w postaci wyciągów z banku, albo inną pisemną gwarancję dochodów bądź oszczędności. Oświadczenie może być opatrzone kopiami zeznań podatkowych, poświadczonych pod względem zgodności z oryginałem.

porty lotnicze w Stanach Zjednoczonych

Pierwsze chwile w USA – jak wygląda rozmowa z urzędnikiem imigracyjnym?

Przestrzeganie zasad obowiązujących w danym miejscu znacznie ułatwia przebieg różnego rodzaju procedur oraz oszczędza niepotrzebnych nerwów, zarówno jednej, jak i drugiej stronie. Nie trudno się domyślić, że lotniska również mają swoje wymagania, które należy bezsprzecznie wypełnić, aby znaleźć się na pokładzie samolotu. Dotyczą one nie tylko odpowiedniego zachowania czy okazania dokumentów, ale również bagaży podręcznych oraz rejestrowanych. Bez odpowiedniej kontroli, dany pasażer nie będzie w stanie wejść na pokład. Warto więc „przygotować się” do podróży do Stanów Zjednoczonych, aby nie marnować czasu oraz nerwów. Istnieje określona lista rzeczy, których nie wolno przewozić w swoich bagażach. Stany Zjednoczone, jako jedno z czołowych państw świata, posiadają również swoje reguły. Czego poza „przedmiotami zakazanymi” dla każdej podróży, nie można przetransportować do USA?

Bagaż do stanów zjednoczonych

Czego nie można zabrać na pokład samolotu do USA

Jedzenie w bagażu do Stanów Zjednoczonych

W swoją podróż do Stanów Zjednoczonych możesz zabrać niemalże wszystkie produkty spożywcze, które zakupisz w polskim sklepie. Pamiętaj jednak, że powinny być one oryginalnie zapakowane – dzięki temu unikniesz kłopotów podczas odprawy celnej. Przewożąc jakikolwiek produkt, nawet jeśli znajduje się on na liście „artykułów dozwolonych”, powinieneś zaznaczyć krzyżyk w odpowiednim miejscu na deklaracji celnej, wypełnianej na pokładzie samolotu. To również pozwoli Ci przejść procedurę odprawy bez zbędnego zamieszania. Do USA zabronione jest przewożenie nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego. Wszystkie „domowej produkcji” kiełbasy czy wędliny powinny więc zostać w lodówce. Na lotniskach w Stanach Zjednoczonych pracują specjalnie wyszkolone psy, które bez najmniejszego problemu wyczują wszelkie produkty pochodzenia zwierzęcego, znajdujące się w Twoim bagażu. Jeśli chodzi o artykuły mięsne, dozwolone jest jedynie przewożenie oryginalnie zapakowanych puszek czy zapakowanych próżniowo kiełbas, kabanosów i tym podobnych. Istotna okazuje się również nalepka z nazwą, na której powinna znajdować się informacja o tym, że w opakowaniu znajduje się mięso przetworzone, przeznaczone również do przechowywania poza lodówką. Do Stanów Zjednoczonych nie można również przewozić surowych owoców oraz cytrusów, takich jak jabłka, wiśnie, banany czy pomarańcze, a także warzyw, np. pomidorów, ogórków, marchwi. Skonfiskowane zostaną również sadzonki, kwiaty czy zaszczepki, jak również inne „żywe” rośliny”. Nie warto więc zabierać ogródka w podróż do USA.

jedzenie w bagażu do USA

Alkohol, papierosy i cygaro kontra odprawa celna w USA

Alkohol w walizce do Stanów

Jeśli chodzi o alkohol (wino, nalewki, piwo, itp.), przewieźć go do USA może jedynie osoba pełnoletnia. Pamiętaj, że według prawa amerykańskiego, musi mieć ona ukończone 21 lat (w dniu przekroczenia granicy USA), nie 18. Według oficjalnej informacji na stronie rządowej, należy przewozić alkohol jedynie do „użytku własnego” – większe jego ilości mogą zwrócić uwagę celników i docelowo zostać oclone. W prawomocnych dokumentach przeczytać można, że ocleniu nie podlega maksymalnie 1 litr alkoholu na osobę. Warto również wiedzieć, że alkohol zakupiony w sklepach bezcłowych, na lotnisku, podlega takim samym prawom, jak trunek nabyty w jakimkolwiek innym sklepie w Polsce. Alkohol produkcji domowej w odpowiednich ilościach również nie jest konfiskowany. Butelki powinny jednak posiadać nalepki informujące o rodzaju trunku, który się w nich znajduje, zapisanym w języku angielskim.

Ile papierosów można wnieść do samolotu do USA?

Innymi używkami, nad których przewożeniem zastanawia się wiele osób, są papierosy. Prawo jasno określa, że z Polski do Stanów Zjednoczonych można przewieźć 200 papierosów. Muszą one jednak spełniać określone warunki, np. niedozwolone jest posiadanie papierosów wyrobu własnego. Możliwe okazuje się natomiast przewożenie luźnego, sypkiego tytoniu, przeznaczonego do palenia, należy jednak pamiętać o rozsądnych jego ilościach (podobnie, jak z alkoholem). Liczba dozwolonych do przewozu cygar wynosi natomiast 100 – pomijając Kubę, która otrzymała embargo na eksport tego towaru.

Przewóz leków do Stanów Zjednoczonych

Leki bez recepty i suplementy

Jak dowiadujemy się z oficjalnej strony Internetowej, do USA można przywieźć ze sobą niemalże wszystkie leki, które zakupi się w polskiej aptece bez recepty. Muszą one jednak znajdować się w ich oryginalnych opakowaniach. W dokumencie przeczytać można, że dozwolona ilość leków to „ilość do użytku własnego”. Nie może ona jednak przekraczać zapotrzebowania na okres dłuższy, niż 90 dni. Jeśli chodzi o rodzaj leków bez recepty, dozwolone jest przewożenie różnego rodzaju witamin oraz suplementów, a także suszonych lub sproszkowanych ziół, zapakowanych oczywiście oryginalnie.

Leki na receptę w bagażu do USA

Sprawa wygląda nieco inaczej, jeśli chodzi o lekarstwa specjalistyczne, tzn. na receptę. Można oczywiście przewozić je do Stanów Zjednoczonych, podlegają one jednak pewnym restrykcjom, z którymi należałoby się zapoznać. Wszelkie leki specjalistyczne, takie jak antybiotyki, morfina czy leki psychotropowe, sprzedawane są jedynie po okazaniu ważnej recepty. Właśnie ten dokument wymagany jest na lotnisku – w wersji oryginalnej lub kopii, wystawiony przez lekarza. Na recepcie powinna być zawarta dokładna ilość tabletek (dawek), której pacjent potrzebuje na swój pobyt w Stanach Zjednoczonych. Nie lekceważ tego wymogu – kontrola celna odbywa się po odbiorze wszelkich bagaży, dlatego też próba ukrycia leków z pewnością będzie nieudana.

Podróż do stanów zjednoczonych

Podróż do Ameryki – ubezpieczenie zdrowotne czy turystyczne

Jeśli jesteś podróżnikiem, który wyjeżdża co najmniej raz w roku, z pewnością zdajesz sobie sprawę, że do każdej podróży należy odpowiednio się przygotować. Poza walizką, do której każdy pakuje to, co będzie mu potrzebne podczas pobytu za granicą, warto również zająć się nieco bardziej formalnymi sprawami. Wybierając się w podróż do Stanów Zjednoczonych, nie masz obowiązku wykupywania ubezpieczenia turystycznego, którego wymaga się w niektórych krajach.

Ubezpieczenie zdrowotne w USA

Mimo to, warto jednak zaopatrzyć się w ubezpieczenie zdrowotne. Najlepiej zakupić je w jednym ze znanych towarzystw, które posiadają w Ameryce swoje przedstawicielstwo. Opieka zdrowotna w Stanach Zjednoczonych nie jest co prawda uważana za najlepszą, jednak mimo wszystko warto wykupić ubezpieczenie. Bez niego, w wypadku choroby, należy liczyć się z naprawdę wysokimi kosztami. Przed wyjazdem do Ameryki, nie masz obowiązku poddawania się dodatkowym szczepieniom.

Podróżowanie po USA – informacje podstawowe

Stany Zjednoczone są niewątpliwie jednym z najbardziej przyciągających państw na świecie. Z każdym rokiem stają się one celem coraz większej ilości podróżnych, a wyjątkowo atrakcyjne dla turystów miejsca nie tylko przyciągają wzrok, ale również zachęcają do ponownego odwiedzenia Ameryki. Ciekawych oraz nietuzinkowych obszarów i punktów jest w USA tak wiele, że czasami naprawdę ciężko zdecydować, od czego powinno się zacząć swoją podróż. Zanim wyruszy się na zwiedzanie, warto zdecydować się na jedno z dwóch najpopularniejszych rozwiązań podczas podróżowania, co znacznie ułatwi zaplanowanie późniejszej wycieczki.

podróż po stanach zjednoczonych

Jak podróżować po Stanach Zjednoczonych?

Pierwszym z nich jest wypożyczenie samochodu, drugim natomiast tanie loty międzystanowe po USA. Wybierając się w podróż, planując zwiedzanie konkretnych miejsc, warto zwrócić uwagę na prognozy pogody. Na ogromnej powierzchni, którą zajmuje to państwo, występuje skrajne zróżnicowanie klimatu. Warto więc, przed odwiedzeniem konkretnego miejsca, poszukać informacji na jego temat. Znacznie ułatwi to odpowiednie przygotowanie do podróży. Pamiętaj również, że zimą znacznie łatwiej trafić na tanie loty do Ameryki, oferowane przez różne linie lotnicze.

Co warto zobaczyć w Stanach Zjednoczonych? – krótki przewodnik

Las Vegas - podróż do Stanów Zjednoczonych

Las Vegas w stanie Nevada

Jednym z najpopularniejszych miast w USA, bardzo chętnie odwiedzanych przez turystów, jest Las Vegas w stanie Nevada. Miejsce to przyciąga podróżników przede wszystkim swoim nieco tajemniczym klimatem, a także luksusem oraz słynącymi na cały świat występami grup artystycznych.

kanion kolorado - podróż do Stanów Zjednoczonych

Wielki Kanion Kolorado w stanie Arizona

Równie popularnym miejscem, tym razem w stanie Arizona, jest Wielki Kanion Kolorado. To niewątpliwie najbardziej znana atrakcja przyrodnicza w tym kraju. Od wielu lat widok tego naturalnego arcydzieła zachwyca turystów oraz poszukiwaczy przygód z całego świata.

times square - podróż do Stanów Zjednoczonych

New York City w Stanie Nowy Jork

Trzecim punktem, który obowiązkowo powinien znaleźć się na liście każdego podróżującego po Stanach Zjednoczonych jest plac Times Square w Nowym Jorku. To niewątpliwie nigdy nie zasypiające serce miasta, stale tętniące życiem, w którym spotkać można nawet celebrytów.

Park Narodowy Yellowstone - podróż do Stanów Zjednoczonych

Park Narodowy Yellowstone w stanie Wyoming, Montana i Idaho

Osoby, które zainteresowane są cudami natury, niewątpliwie powinny odwiedzić Park Narodowy Yellowstone. Znajdują się tam setki aktywnych gejzerów, wulkany błotne, piękne wodospady, gorące źródła, a także góry, dzikie lasy oraz jeziora o krystalicznie czystej wodzie. W parku tym żyją również rozmaite gatunki zwierząt. Yellowstone niewątpliwie należy do miejsc, które zachwycają turystów niezależnie od pory roku.

san francisco w stanie kalifornia - podróż do Stanów Zjednoczonych

San Francisco w stanie Kalifornia

Każdy zwolennik wielkomiejskiego klimatu, wyjeżdżając do USA, koniecznie musi odwiedzić San Francisco, miasto znajdujące się w stanie Kalifornia. Jest to miejsce niesamowite, pełne chaosu, wręcz żyjące własnym życiem, w którym nietrudno się zakochać. Co roku przyciąga ono miliony turystów z całego świata. Najbardziej ikoniczne punkty w San Francisco to most Golden Gate, wyspa Alcatraz oraz słynne, zabytkowe tramwaje.

hollywood - podróż do stanów zjednoczonych

Dobra zabawa podczas podróży do Stanów Zjednoczonych

Stany Zjednoczone to nie kraj, który powinno się jedynie zwiedzać. Trzeba znaleźć również czas na niesamowitą zabawę. USA posiada cały wachlarz różniących się od siebie kultur oraz obyczajów. Taniec country, wyjazd na peryferie czy całonocna impreza w świetnym klubie to tylko niektóre z licznych możliwości spędzania czasu podczas podróży do Stanów Zjednoczonych. Niektórzy rodzimi turyści decydują się również na szalone zakupy w gigantycznych centrach handlowych, gdzie znaleźć można markowe produkty w niższych cenach, niż w Polsce. Pamiętaj jednak, żeby kupować jedynie „na własny użytek”, aby podczas drogi powrotnej towar nie został oclony.

Podróż do Stanów Zjednoczonych

Podróż do Stanów Zjednoczonych – czy warto polecieć do USA?

Stany Zjednoczone wciąż pozostają miejscem, o którym marzą turyści. Dzięki różnorodności tego państwa, każdy znajdzie w nim coś dla siebie. W USA nietrudno się zakochać, dlatego też naprawdę spory odsetek turystów, którzy odwiedzili ten kraj, po jakimś czasie pragnie powrotu w tamte rejony. Podróż do Stanów Zjednoczonych, choć kosztowna, niewątpliwie jest warta swojej ceny. To prawdziwa gratka dla fanów wyjazdów, a także poszukiwaczy przygód. W Stanach Zjednoczonych naprawdę nie da się nudzić! Z pewnością warto odwiedzić ten kraj i pozostać w nim na jakiś czas, aby móc jak najlepiej poznać odmienną amerykańską kulturę.

Źródła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *